Hopp til hovedinnhold

Misdannelser i urinveiene

En misdannelse er et avvik fra den normale måten kroppen er bygd opp på og som er tilstede fra fødselen. Misdannelser i urinveiene er forholdsvis vanlige, og mange av dem får aldri noen praktisk betydning for livskvalitet eller livslengde.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/nyrer-urinveier-kjonn/misdannelser-i-urinveiene/ 

Hva er en misdannelse i urinveiene?

Årsak

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Misdannelser i urinveier. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Malin G, Tonks A, Morris R, Gardosi J, Kilby M. Congenital lower urinary tract obstruction: a population-based epidemiological study. BJOG 2012. doi:10.1111/j.1471-0528.2012.03476.x DOI 
  2. Rosenblum ND. Evaluation of congenital anomalies of the kidney and urinary tract (CAKUT). UpToDate, last updated Mar 07, 2022. UpToDate