Hopp til hovedinnhold

Sengevæting (enurese)

Barn med sengevæting har som regel et normalt vannlatningsmønster på dagtid. Vanligvis våkner man om natten dersom urinblæra blir sprengfull, men hos barn med nattevæting fungerer denne varslingen dårlig.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/nyrer-urinveier-kjonn/sengevating-enurese/ 

Hva er enurese?

Forekomst

Årsaker

Diagnosen

Behandling og praktiske råd

Væskeinntak

Hvordan beskytte sengetøy

Rutiner og involvering etter uhell

Belønning, motivasjon, dagbok

Alarmapparat

Desmopressin

Prognose

Trygderettigheter

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Enurese. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Bjerre A, Lie A, Klingenberg C, et al. Nattlig sengevæting (Monosymptomatisk enurese). Generell veileder i pediatri. Sist revidert 2021. www.helsebiblioteket.no 
 2. Lie A, Gjerstad AC, Fossum V, et al. Vannlatingsforstyrrelser hos barn – en praktisk tilnærming. Tidsskr Nor Laegeforen. 2020;140(2):10.4045/tidsskr.18.0565. Published 2020 Jan 29. doi:10.4045/tidsskr.18.0565 DOI 
 3. Baird DC, Seehusen DA, Bode DV. Enuresis in children: a case-based approach. Am Fam Physician. 2014 Oct 15;90(8):560-568. .
 4. Tekgul S, Nijman RJ, Hoebeke P, Canning D, Bower W, von Gontard A. Diagnosis and management of urinary incontinence in childhood. 4th International Consultation on Incontinence, Committee 9. Health Publication Ltd; 2009. Accessed April 4, 2012.
 5. Butoler R, Heron J. An exploration of children's views of bed-wetting at nine years. Child Care Health Dev 2008; 34: 65-70. PubMed 
 6. Nevéus T. Nocturnal enuresis-theoretic background and practical guidelines. Pediatr Nephrol. 2011;26(8):1207–1214.
 7. Dossche L, Walle JV, Van Herzeele C. The pathophysiology of monosymptomatic nocturnal enuresis with special emphasis on the circadian rhythm of renal physiology. Eur J Pediatr 2016; 175: 747. pmid:27138767 PubMed 
 8. Nevéus T. Pathogenesis of enuresis: Towards a new understanding. Int J Urol 2017; 24: 174. pmid:28208214 PubMed 
 9. Vande Walle J, Rittig S, Bauer S, Eggert P, Marschall-Kehrel D, Tekgul S; American Academy of Pediatrics; European Society for Paediatric Urology; European Society for Paediatric Nephrology; International Children's Continence Society. Practical consensus guidelines for the management of enuresis. Eur J Pediatr. 2012;171(6):971–983.
 10. Abrams P, Andersson KE, Birder L, et al. Fourth International Consultation on Incontinence Recommendations of the International Scientific Committee: Evaluation and treatment of urinary incontinence, pelvic organ prolapse, and fecal incontinence. Neurourol Urodyn. 2010;29(1):213–240.
 11. Nunes VD, O'Flynn N, Evans J, et al. Management of bedwetting in children and young people: summary of NICE guidance. BMJ 2010; 341: c5399. BMJ (DOI) 
 12. Caldwell PHY, Nankivell G, Sureshkumar P. Simple behavioural interventions for nocturnal enuresis in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD003637. DOI: 10.1002/14651858.CD003637.pub3. DOI 
 13. Caldwell PHY, Codarini M, Stewart F, Hahn D, Sureshkumar P. Alarm interventions for nocturnal enuresis in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 5. The Cochrane Library 
 14. Kwak KW, Lee YS, Park KH, Baek M. Efficacy of desmopressin and enuresis alarm as first and second line treatment for primary monosymptomatic nocturnal enuresis: Prospective randomized crossover study. J Urology 2010; 184: 2521-26. PubMed 
 15. Caldwell PHY, Sureshkumar P, Wong WCF. Tricyclic and related drugs for nocturnal enuresis in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD002117. DOI: 10.1002/14651858.CD002117.pub2 DOI 
 16. National Institute for Health and Care Excellence. Nocturnal enuresis: the management of bedwetting in children and young people. NICE clinical guideline 111. 2010. Accessed August 13, 2014.
 17. Deshpande AV, Caldwell PHY, Sureshkumar P. Drugs for nocturnal enuresis in children (other than desmopressin and tricyclics). Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD002238. DOI: 10.1002/14651858.CD002238.pub2. DOI 
 18. Glazener CMA, Evans JHC. Desmopressin for nocturnal enuresis in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 3. Art. No.: CD002112. DOI: 10.1002/14651858.CD002112 DOI 
 19. Tekgül S, Riedmiller H, Dogan HS, et al. Guidelines on paediatric urology. European Association of Urology, European Society for Paediatric Urology, 2012. Accessed March 11, 2012.[url]http://www.uroweb.org/gls/pdf/21_Paediatric_Urology_LR%20[correctie%20Hoebeke].pdf[/url]
 20. Statens legemiddelverk: "Fraråder desmopressin nesespray og -dråper mot sengevæting". Første gang publisert: 10.05.2007
 21. Austin PF, Ferguson G, et al. Combination therapy with desmopressin and an anticholinergic medication for nonresponders to desmopressin for monosymptomatic nocturnal enuresis: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Pediatrics 2008; 122: 1027-32. Pediatrics 
 22. Diseth TH, Vandvik IH. Hypnoterapi ved behandlingsrefraktær enuresis nocturna. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 488-91. PubMed