Hopp til hovedinnhold

Urinlekkasje hos barn på dagtid

Urinlekkasje defineres som ufrivillig lekkasje av urin hos barn etter at barnet har fått kontroll over vannlatingen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/nyrer-urinveier-kjonn/urinlekkasje-hos-barn-pa-dagtid/ 

Hva er urinlekkasje?

Årsak til urinlekkasje

Diagnostikk

Behandling av urinlekkasje

Forslag til opptreningsprogram (fra artikkel i Tidsskr Nor Legeforen)

Oppfølging

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Urininkontinens hos barn. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Lie A, Gjerstad AC, Fossum V, et al. Vannlatingsforstyrrelser hos barn – en praktisk tilnærming. Tidsskr Nor Legeforen 2020, 29. januar.doi: 10.4045/tidsskr.18.0565 DOI 
  2. Austin PF, Bauer SB, Bower W, et al. The standardization of terminology of lower urinary tract function in children and adolescents: update report from the Standardization Committee of the International Children's Continence Society. J Urol 2014; 191:1863. PubMed 
  3. Gjerstad AC, Lie A, Teigen C, et al. Urininkontinens og funksjonelle blæreforstyrrelser. Generell veileder i pediatri. Norsk barnelegeforening. Sist revidert 2021. www.helsebiblioteket.no 
  4. Buckley BS, Lapitan MC; Epidemiology Committee of the Fourth International Consultation on Incontinence, Paris, 2008. Prevalence of urinary incontinence in men, women, and children--current evidence: findings of the Fourth International Consultation on Incontinence. Urology. 2010;76(2):265-270. PubMed 
  5. Burgers RE, Mugie SM, Chase J, et al. Management of functional constipation in children with lower urinary tract symptoms: report from the Standardization Committee of the International Children's Continence Society. J Urol 2013; 190:29. PubMed 
  6. Bjerklund Johansen TE. Medikamenter mot urininkontinens. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 178-9. Tidsskrift for Den norske legeforening 
  7. Rittig N, Hagstroem S, Mahler B et al. Outcome of a standardized approach to childhood urinary symptoms-long-term follow-up of 720 patients. Neurourol Urodyn 2014; 33: 475–81. PMID: 23765698. PubMed 
  8. Kamperis K, Van Herzeele C, Rittig S et al. Optimizing response to desmopressin in patients with monosymptomatic nocturnal enuresis. Pediatr Nephrol 2017; 32: 217–26. PMID: 27071997. PubMed 
  9. Nepple KG,Cooper CS. Management of bladder dysfunction in children. UpToDate, last updated Oct 01, 2014 . UpToDate 
  10. Nevéus T, von Gontard A, Hoebeke P, et al. The standardization of terminology of lower urinary tract function in children and adolescents: report from the Standardisation Committee of the International Children's Continence Society. J Urol 2006; 176:314. PubMed