Hopp til hovedinnhold

Vesikoureteral refluks

Refluks i urinveiene innebærer en tilbakestrømming av urin til urinlederen eller nyrebekkenet ved blæretømming på grunn av sviktende lukkefunksjon i overgangen mellom urinlederen og urinblæren.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/nyrer-urinveier-kjonn/vesikoureteral-refluks/ 

Hva er vesikoureteral refluks?

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Langvarig antibiotikabehandling

Kirurgi

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Vesikoureteral refluks. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Dahl E, Polacek M, Sæther Hagen T, Refsum S. Endoskopisk behandling av vesikoureteral refluks hos barn. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1032-5. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 2. Bjerre A, Aksnes G, Tøndel C, et al. Vesikoureteral refluks (VUR). Den norske barnelegeforening. Generell veileder i pediatri. Revidert 2021. www.helsebiblioteket.no 
 3. Shaikh N, Ewing AL, Bhatnagar S, Hoberman A. Risk of renal scarring in children with a first urinary tract infection: a systematic review. Pediatrics 2010; 126: 1084. pmid:21059720 PubMed 
 4. Skoog SJ, Peters CA, Arant BS Jr, et al. Pediatric Vesicoureteral Reflux Guidelines Panel Summary Report: Clinical Practice Guidelines for Screening Siblings of Children With Vesicoureteral Reflux and Neonates/Infants With Prenatal Hydronephrosis. J Urol 2010; 184:1145. PubMed 
 5. Williams G, Hodson EM, Craig JC. Interventions for primary vesicoureteric reflux. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 2. Art. No.: CD001532. DOI: 10.1002/14651858.CD001532.pub5. DOI 
 6. Brandström P, Nevéus T, Sixt R, et al. The Swedish reflux trial in children: IV. Renal damage. J Urol 2010; 184: 292-7. PubMed 
 7. The RIVUR Trial Investigators. Antimicrobial Prophylaxis for Children with Vesicoureteral Reflux. N Engl J Med 2014; 370: 2367-76. doi:10.1056/NEJMoa1401811 DOI 
 8. Dai B, Liu Y, Jia J, et al. Long-term antibiotics for the prevention of recurrent urinary tract infection in children: a systematic review and meta-analysis. Arch Dis Child 2010; 95: 499-508. PubMed 
 9. Pennesi M, Travan L, Peratoner L, et al, for the North East Italy Prophylaxis in VUR study group. Is antibiotic prophylaxis in children with vesicoureteral reflux effective in preventing pyelonephritis and renal scars? A randomized, controlled trial. Pediatrics 2008; 121: 1489-94. Pediatrics 
 10. Jodal U, Smellie JM, Lax H, Hoyer PF. Ten-year results of randomized treatment of children with severe vesicoureteral reflux. Final report of the International Reflux Study in Children.. Pediatr Nephrol. 2006; 21: 785. pmid:16565873 PubMed 
 11. Routh JC, Inman BA, Reinberg Y. Dextranomer/hyaluronic acid for pediatric vesicoureteral reflux: systematic review. Pediatrics 2010; 125: 1010. pmid:20368325 PubMed 
 12. Mattoo TK, Greenfield SP. Clinical presentation, diagnosis, and course of primary vesicoureteral reflux. UpToDate, last updated Mar 30, 2021.. UpToDate 
 13. Smellie JM, Jodal U, Lax H, and Writing committee of the International Reflux Study in Children (European Branch). Outcome at 10 years of severe vesicoureteric reflux managed medically. J Pediatr 2001; 139: 656-63. PubMed