Hopp til hovedinnhold

Kort tungebånd

Et medfødt, kort tungebånd forekommer hyppig, og gir bare unntaksvis plager. Men det kan i noen tilfeller sannsynligvis medføre ammeproblemer, og vansker med uttale av enkelte bokstaver hos eldre barn.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/ore-nese-hals/kort-tungeband/ 

Hva er et kort tungebånd?

Årsaker

Komplikasjoner

Når bør dere søke lege?

Funn ved undersøkelse

Behandling

Kilder

Referanser

  1. Nasjonal kompetansetjeneste for amming. Stramt tungebånd – Veileder for diagnostikk og behandling av stramt tungebånd hos spedbarn. Oslo: Oslo universitetssykehus, 2021 oslo-universitetssykehus.no  
  2. Haug AC, Markestad T, Tjora E, Moster D. Stramt tungebånd hos nyfødte. Tidsskr Nor Legeforen 2021. doi:10.4045/tidsskr.21.0515 DOI  
  3. Power RF, Murphy JF. Tongue-tie and frenotomy in infants with breastfeeding difficulties: achieving a balance. Arch Dis Child. 2015 May;100(5):489-94 . doi:10.1136/archdischild-2014-306211 DOI