Hopp til hovedinnhold
Helsepersonell har plikt til å melde mistenkelig forhold til barnevernet.
Helsepersonell har plikt til å melde mistenkelig forhold til barnevernet.

Kort om lovverket ved barnemishandling og omsorgssvikt

Ved barnemishandling og omsorgssvikt kommer flere lovverk i betraktning. De viktigste er helsepersonelloven og barnevernsloven

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/omsorgssvikt-og-barnemishandling/barnemishandling-lovverket/ 

Helsepersonellovens §33

Barnevernloven, § 6-4

Barneverntjenesten

Vil du vite mer?