Hopp til hovedinnhold

Aktuelle tiltak ved barnemishandling

Det overordnede målet med tiltakene er å avdekke overgrep og iverksette tiltak som får stanset omsorgssvikten eller mishandlingen.

Sist revidert:


Oppgavefordeling

Helsepersonells rolle

Barneverntjenesten

Alvorlig vanskjøtsel (omsorgssvikt)

Psykiske overgrep

Forebyggende behandling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Barnemishandling. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. McDonald KC. Child abuse: Approach and management. Am Fam Physician 2007; 75: 221-8. pmid: 17263217 PubMed 
 2. Dyb G, Flekke K. Barnemishandling. Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening. Veileder i BUP. Publisert 28. mars 2019. legeforeningen.no 
 3. Norges offentlige utredninger (NOU) 2017:12. Svikt og svik. Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 13. november 2015. Avgitt til Barne- og likestillingsdepartementet 22. juni 2017. legehandboka.no 
 4. Dubowitz H, Bennett S. Physical abuse and neglect of children. Lancet 2007; 369: 1891-99. pmid: 17544770 PubMed 
 5. Mossige S, Stefansen K. Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007–2015. NOVA-rapport [357]. Utgitt 2016. ISBN (elektronisk utgave) 978-82-7894-583-4. fagarkivet.oslomet.no 
 6. Hafstad G.S. & Marie Augusti E-M. (2019). Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten. En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og truamatisk stress. (Rapport 4/2019) www.nkvts.no 
 7. Myhre M, Thoresen S, Hjemdal OK. Vold og voldtekt i oppveksten. En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress A/S. Rapport nr 1/2015. www.nkvts.no 
 8. Svedin G, Wadsby M and Sydsjo G. Mental health, behaviour problems and incidence of child abuse at the age of 16 years. A prospective longitudinal study of children born at psychosocial risk. Eur Child Adolesc Psychiatry 2005; 14: 386-96. pmid: 16254768 PubMed 
 9. Wu SS, Ma CX, Carter RL, et al. Risk factors for infant maltreatment: a population-based study. Child Abuse Negl 2004; 28: 1253-64. pmid: 15193851 PubMed 
 10. Kendall-Tackett K, Lyon T, Taliaferro G and Little L. Why child maltreatment researchers should include children's disability status in their maltreatment studies. Child Abuse Negl 2005; 29: 147-51. pmid: 15734180 PubMed 
 11. Cohen JA, Kelleher KJ, Mannarino AP. Identifying, treating, and referring traumatized children: the role of pediatric providers. Arch Pediatr Adolesc Med 2008; 162: 447-52. pmid:18458191 PubMed 
 12. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Child maltreatment: when to suspect maltreatment in under 18s. Clinical guideline [CG89]. Last updated 09 October 2017 www.nice.org.uk 
 13. American Academy of Pediatrics. Commitee on Child Abuse and Neglect, Evaluation of suspected child physical abuse. Pediatrics 2007; 119: 1232-1241. pmid: 17545397 PubMed 
 14. Kassam-Adams N, Marsac ML, Hildenbrand A, Winston F.. Posttraumatic stress following pediatric injury: update on diagnosis, risk factors, and intervention. JAMA Pediatr 2013; 167: 1158-65. pmid:24100470 PubMed 
 15. Myhre MC, Aslaksen K, Aas T. Akutt sosialpediatri. Akuttveileder i pediatri. Norsk barnelegeforening. Revidert 2013.
 16. Bennett CE, Christian CW. Clinical evaluation and management of children with suspected physical abuse. Pediatr Radiol. 2021 May;51(6):853-860. doi: 10.1007/s00247-020-04864-1. Epub 2021 May 17. PMID: 33999229. PubMed 
 17. Maguire S, Mann MK, Sibert J, Kemp A. Are there patterns of bruising in childhood which are diagnostic or suggestive of abuse? A systematic review. Arch Dis Child 2005; 90: 182-6. pmid:15665178 PubMed 
 18. Vinchon M, de Foort-Dhellemmes S, Desurmont M, Delestret I. Confessed abuse versus witnessed accidents in infants: comparison of clinical, radiological, and ophthalmological data in corroborated cases. Childs Nerv Syst. 2010 May;26(5):637-45. Epub 2009 Nov 28. PMID: 19946688. PubMed 
 19. Edwards GA, Maguire SA, Gaither JR, John M. Leventhal JM. What Do Confessions Reveal about Abusive Head Trauma? A Systematic Review. Child Abuse Review vol. 29, issue 3, p. 253-268 (2020)
 20. Section on Radiology, American Academy of Pediatrics. Diagnostic imaging of child abuse. Pediatrics 2009; 123: 1430. PMID: 19403511 PubMed 
 21. Blaasvær N, Nøkleby H, Johansen S, Berg RC. Effekt av tiltak for risikofamilier med barn 0-6 år. Rapport fra Kunnskapssenteret nr.27−2015. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2015.