Hopp til hovedinnhold

Shaken baby-syndrom

Kraftig risting av barnet, eventuelt i kombinasjon med slag og støt mot hodet, er skademekanismer som kan gi alvorlig hodeskade hos små barn.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/omsorgssvikt-og-barnemishandling/shaken-baby-syndrom/ 

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Shaken baby syndrom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Christian CW, Block R. Abusive head trauma in infants and children. Pediatrics 2009;123:1409–11
  2. Wester K. Har et «filleristet spedbarn» alltid vært filleristet?. Tidsskr Nor Legeforen, utgave 15, 2. oktober 2018 . doi:10.4045/tidsskr.18.0583 DOI 
  3. Bennett CE, Christian CW. Clinical evaluation and management of children with suspected physical abuse. Pediatr Radiol. 2021 May;51(6):853-860. doi: 10.1007/s00247-020-04864-1. Epub 2021 May 17. PMID: 33999229. PubMed 
  4. Vinchon M, de Foort-Dhellemmes S, Desurmont M, Delestret I. Confessed abuse versus witnessed accidents in infants: comparison of clinical, radiological, and ophthalmological data in corroborated cases. Childs Nerv Syst. 2010 May;26(5):637-45. Epub 2009 Nov 28. PMID: 19946688. PubMed 
  5. Edwards GA, Maguire SA, Gaither JR, John M. Leventhal JM. What Do Confessions Reveal about Abusive Head Trauma? A Systematic Review. Child Abuse Review vol. 29, issue 3, p. 253-268 (2020) onlinelibrary.wiley.com