Hopp til hovedinnhold

Anfall med livløshet hos barn under 12 måneder

Anfall med livløshet hos barn under 12 måneder kan forekomme på grunn av alvorlig sykdom eller uten noen tegn på sykdom.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/ulike-sykdommer/anfall-med-livloshet-hos-barn-under-12-maneder/ 

Definisjon BRUE

Årsak

Diagnosen

Risikovurdering

Prognose

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Livløshetsanfall, BRUE (ALTE). Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Corwin MJ. Acute events in infancy including brief resolved unexplained event (BRUE). UpToDate, last updated Oct 21, 2021. UpToDate 
  2. Tieder JS, Bonkowsky JL, Etzel RA, et al. Brief Resolved Unexplained Events (Formerly Apparent Life-Threatening Events) and Evaluation of Lower-Risk Infants. Pediatrics 2016; 137. PMID 27244835.
  3. Revheim J, Dunserud Rua M, Wikjord Dreiås K, Kjer Byberg K. Brief resolved unexplained event (BRUE, tidl ALTE). Akuttveileder i pediatri. Norsk barnelegeforening, sist revidert 2021. www.helsebiblioteket.no 
  4. Kondamudi NP, Virji M. Brief Resolved Unexplained Event. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; November 7, 2021. PMID: 28722926 PubMed 
  5. Ramgopal S, Colgan JY, Roland D, Pitetti RD, Katsogridakis Y. Brief resolved unexplained events: a new diagnosis, with implications for evaluation and management. Eur J Pediatr. 2022;181(2):463-470. PubMed 
  6. Doshi A, Bernard-Stover L, Kuelbs C, Castillo E, Stucky E. Apparent life-threatening event admissions and gastroesophageal reflux disease: the value of hospitalization. Pediatr Emerg Care. 2012 Jan. 28(1):17-21.
  7. Parker K, Pitetti R. Mortality and child abuse in children presenting with apparent life-threatening events. Pediatr Emerg Care. 2011 Jul. 27(7):591-5.