Hopp til hovedinnhold

Hemangiom - fødselsmerker

Et hemangiom er en godartet blodåresvulst som er tilstede fra fødselen eller blir synlig i løpet av de første ukene etter fødselen.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/hudlidelser/hemangiom/ 

Hva er et hemangiom?

Årsaker

Hvordan utvikler et hemangiom seg?

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Infantilt hemangiom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Antaya RJ. Infantile hemangioma. eMedicine, June 22, 2005. www.emedicine.com.
 2. Munden A, Butschek R, Tom W, et al. Prospective study of infantile hemangiomas: Incidence, clinical characteristics, and association with placental anomalies. Br J Dermatol 2014 doi.org/10.1111/bjd.12804
 3. Chiller, KG, Passaro, D, Frieden, IJ. Hemangiomas of infancy: clinical characteristics, morphologic subtypes, and their relationship to race, ethnicity, and sex. Arch Dermatol 2002; 138: 1567. PubMed 
 4. Léauté-Labrèze C, Hoeger P, Mazereeuw-Hautier J, et al. A randomized, controlled trial of oral propranolol in infantile hemangioma. N Engl J Med 2015; 372: 735-46. doi:10.1056/NEJMoa1404710 DOI 
 5. Tollefson MM, Frieden IJ. Early growth of infantile hemangiomas: what parents' photographs tell us. Pediatrics. 2012; 130: e314-20. doi:10.1542/peds.2011-3683 DOI 
 6. Krowchuk DP, Frieden IJ, Mancini AJ, et al. Clinical Practice Guideline for the Management of Infantile Hemangiomas. Pediatrics 2019; 143: e20183475. pmid:30584062 PubMed 
 7. North, PE, Waner, M, Brodsky, MC. Are infantile hemangiomas of placental origin?. Ophthalmology 2002; 109: 633. PubMed 
 8. Regnier S, Dupin N, Le Danff C, et al. Endothelial cells in infantile haemangiomas originate from the child and not from the mother (a fluorescence in situ hybridization-based study. Br J Dermatol 2007; 157: 158-60. pmid:17578438 PubMed 
 9. Hemangioma Investigator Group, Haggstrom AN, Drolet BA, et al. Prospective study of infantile hemangiomas: demographic, prenatal, and perinatal characteristics. J Pediatr 2007; 150: 291-4. PMID: 17307549 PubMed 
 10. Norsk barnelegeforening. Generell veileder i pediatri. Vaskulære lesjoner. Sist revidert 2015. Siden lest 08.02.2019. www.helsebiblioteket.no 
 11. Chang LC, Haggstrom AN, Drolet BA, et al. Growth characteristics of infantile hemangiomas: implications for management. Pediatrics 2008; 122: 360-7. pmid:18676554 PubMed 
 12. Hand, JL, Frieden, IJ. Vascular birthmarks of infancy: resolving nosologic confusion. Am J Med Genet 2002; 108: 257. PubMed 
 13. Poetke M, Frommeld T, Berlien HP. PHACE syndrome: new views on diagnostic criteria. Eur J Pediatr Surg 2002; 12: 366-74. PubMed 
 14. Frieden, IJ, Reese, V, Cohen, D. PHACE syndrome: the association of posterior fossa brain malformations, hemangiomas, arterial anomalies, coarctation of the aorta and cardiac defects, and eye abnormalities. Arch Dermatol 1996; 132:307. PubMed 
 15. Drolet BA, Frommelt PC, Chamlin SL, et al. Initiation and use of propranolol for infantile hemangioma: report of a consensus conference. Pediatrics 2013;131:128-140 Pediatrics 
 16. Dubois J, Patriquin HB, Garel L, et al. Soft-tissue hamangiomas in infants and children: Diagnosis using doppler sonography. Am J Roentgenol 1998; 171: 247-52. PubMed 
 17. Novoa M, Baselga E, Beltran S et al. Interventions for infantile haemangiomas of the skin. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD006545. DOI: 10.1002/14651858.CD006545.pub3. The Cochrane Library 
 18. Chinnadurai S, Fonnesbeck C, Snyder KM, et al. Pharmacologic Interventions for Infantile Hemangioma: A Meta-analysis. Pediatrics 2016; PMID: 26772662 PubMed 
 19. Ji Y, Chen S, Yang K et al. Efficacy and Safety of Propranolol vs Atenolol in Infants With Problematic Infantile Hemangiomas: A Randomized Clinical Trial. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2021 Apr 15. Epub ahead of print. PMID: 33856430. PubMed 
 20. Shah SD, Baselga E, McCuaig C, et al. Rebound growth of infantile hemangiomas after propranolol therapy. Pediatrics. 2016;137(4):e20151754 DOI: 10.1542/peds.2015-1754 DOI 
 21. Knöpfel N, Oesch V, Theiler M, et al. Rebound of Involuted Infantile Hemangioma After Administration of Salbutamol. Pediatrics February 2020, e20191942. doi:10.1542/peds.2019-1942 DOI 
 22. Guldbakke KK, Rørdam O, Huldt-Nystrøm T, Hanssen KH, Høivik F. Behandling av infantilt hemangiom med propranolol. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1822-4. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 23. Hogeling M, Adams S, Wargon O. A randomized controlled trial of propranolol for infantile hemangiomas. Pediatrics 2011; 128: e259-66. Pediatrics 
 24. Izadpanah A, Izadpanah A, Kanevsky J, et al. Propranolol versus corticosteroids in the treatment of infantile hemangioma: a systematic review and meta-analysis. Plast Reconstr Surg 2013; 131: 601-13. pmid:23142941 PubMed 
 25. Winter PR, Itinteang T, Leadbitter P, et al. PHACE syndrome--clinical features, aetiology and management. Acta Paediatr. 2016 Feb;105(2):145-53. pmid: 26469095. PubMed 
 26. Stier MF, Glick SA, Hirsch RJ. Laser treatment of pediatric vascular lesions: Port wine stains and hemangiomas. J Am Acad Dermatol 2008; 58: 261-85. PMID: 18068263 PubMed 
 27. Brightman LA, Brauer JA, Terushkin V, et al. Ablative fractional resurfacing for involuted hemangioma residuum. Arch Dermatol 2012; 148: 1294-8. pmid: 22910902 PubMed 
 28. Kim HJ, Colombo M, Frieden IJ. Ulcerated hemangiomas: clinical characteristics and response to therapy. J Am Acad Dermatol 2001; 44: 962-72 PubMed 
 29. Weibel L, Barysch MJ, Scheer HS, et al. Topical timolol for infantile hemangiomas: evidence for efficacy and degree of systemic absorption. Pediatr Dermatol. 2016;33(2):184–190
 30. Ceisler, EJ, Santos, L, Blei, F. Periocular hemangiomas: what every physician should know. Pediatr Dermatol 2004; 21: 1. PubMed