Hopp til hovedinnhold
I de fleste tilfellene starter IgA vaskulitt, Henoch Schønleins purpura, med utslett, og er en sykdom som i de aller fleste tilfellene leger seg selv.
I de fleste tilfellene starter IgA vaskulitt, Henoch Schønleins purpura, med utslett, og er en sykdom som i de aller fleste tilfellene leger seg selv.

IgA-vaskulitt - tidligere kalt Henoch-Schønlein purpura

Betennelse i blodårer som fører til hudblødninger, leddsmerter, magesmerter og nyrebetennelse. Årsaken er ukjent, men er sannsynligvis en form for immunreaksjon. Rammer barn, oftest etter en øvre luftveisinfeksjon. Sykdommen går i de fleste tilfeller over av seg selv.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/blod/ulike-blodsykdommer/henoch-schonleins-purpura/ 

Hva er IgA vaskulitt - tidligere kalt Henoch Schønleins purpura?

Symptomer

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet IgA vaskulitt (Henoch-Schønleins purpura). Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Hetland LE, Susrud KS, Lindahl KH, Bygum A. Henoch-Schönlein Purpura: A Literature Review. Acta Derm Venereol. 2017;97(10):1160-1166. PubMed 
 2. Norsk barnelegeforening. IgA Vaskulitt (tidligere Henoch-Schönleins purpura – HSP). Akuttveileder i pediatri. Sist revidert 2021. www.helsebiblioteket.no 
 3. Dedeoglu F, Kim S. IgA vasculitis (Henoch-Schönlein purpura): Clinical manifestations and diagnosis. UpToDate, last updated Nov 23, 2021. UpToDate 
 4. Jennette JC, Falk RJ, Bacon PA, et al. 2012 revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides. Arthritis Rheum. 2013 Jan;65(1):1-11. PubMed 
 5. Oni L. IgA vasculitis (Henoch-Schonlein purpura). BMJ BestPractice, last updated 11 Jun 2021. bestpractice.bmj.com 
 6. Saulsbury FT. Clinical update: Henoch-Schönlein purpura. Lancet 2007; 369: 976-8. PubMed 
 7. Reamy BV, Williams PM, Lindsay TJ. Henoch-Schönlein purpura. Am Fam Physician 2009; 80: 697-704. American Family Physician 
 8. Shin JI, Park JM, Shin YH, Hwang DH, Kim JH, Lee JS. Predictive factors for nephritis, relapse, and significant proteinuria in childhood Henoch-Schönlein purpura. Scand J Rheumatol 2006; 35: 56-60. PubMed 
 9. Ozen S, et al. European consensus-based recommendations for diagnosis and treatment of immunoglobulin A vasculitis-the SHARE initiative. Rheumatology (Oxford). 2019;58:1607-16. PubMed 
 10. Haroon M. Should children with Henoch-Schonlein purpura and abdominal pain be treated with steroids? Arch Dis Child 2005;90:1196-1198. PubMed 
 11. Dedeoglu F, Kim S. IgA vasculitis (Henoch-Schönlein purpura): Management. UpToDate, last updated Apr 12, 2022. UpToDate 
 12. Weiss PF, Feinstein JA, Luan X, Burnham JM, Feudtner C. Effects of corticosteroid on Henoch-Schönlein purpura: a systematic review. Pediatrics 2007; 120: 1079-87. Pediatrics 
 13. Zaffanello M, Brugnara M, Franchini M. Therapy for children with Henoch-Schönlein purpura nephritis: a systematic review. ScientificWorldJournal 2007; 7 :20-30.
 14. Chartapisak W, Opastiraku S, Willis NS, Craig JC, Hodson EM. Prevention and treatment of renal disease in Henoch-Schönlein purpura: a systematic review. Arch Dis Child 2009; 94: 132-7. PubMed 
 15. Calvo-Rio V, Lociera J, Mata C, et al. Henoch-Schönlein purpura in northern Spain: clinical spectrum of the disease in 417 patients from a single center. Medicine (Baltimore) 2014; 93: 106-13. pmid:24646467 PubMed 
 16. Narchi H. Risk of long-term renal impairment and duration of follow up recommended for Henoch-Schönlein purpura with normal or minimal urinary findings: a systematic review. Arch Dis Child 2005; 90: 916-20. PubMed