Hopp til hovedinnhold

PANDAS

PANDAS er en omstridt sykdom som kan opptre etter en halsbetennelse og forårsake akutt tvangslidelse og tics.

Publisert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/ulike-sykdommer/pandas/ 

Årsaker

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet PANDAS. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Bejerot S, Bruno K, Gerland G, et al. Misstänk PANDAS hos barn med akuta neuropsykiatriska symptom. Läkartidningen 2013; 110: CDCD. PMID: 24187894 PubMed 
 2. Swedo SE, Leonard HL, Garvey M, et al. Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections: clinical description of the first 50 cases. Am J Psychiatry 1998; 155:264. American Journal of Psychiatry 
 3. Pichichero ME. PANDAS: Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder associated with group A streptococci. UpToDate, last updated May 29, 2019. UpToDate 
 4. Gromark C, Harris RA, Wickström R, et al. Establishing a Pediatric Acute-Onset Neuropsychiatric Syndrome Clinic: Baseline Clinical Features of the Pediatric Acute-Onset Neuropsychiatric Syndrome Cohort at Karolinska Institutet. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2019 Jun 5. doi:10.1089/cap.2018.0127 DOI 
 5. Sørensen CB, Skov L, Lundby L, et al. PANDAS og PANS er fortsat omdiskuterede postinfektiøse autoimmune neuropsykiatriske sygdomme hos børn og unge. Ugeskr Laeger. 2018 Nov 26;180(48) . pmid:30518465 PubMed 
 6. Kurlan R, Kaplan EL. The pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infection (PANDAS) etiology for tics and obsessive-compulsive symptoms: hypothesis or entity? Practical considerations for the clinician. Pediatrics 2004; 113:883. Pediatrics 
 7. Shulman ST. Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococci (PANDAS): update. Curr Opin Pediatr 2009; 21:127. PubMed 
 8. Swedo SE, Leckman JF, Rose NR. From research subgroup to clinical syndrome: Modifying the PANDAS criteria to describe PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome). Pediatr Therapeut 2012; 2. www.longdom.org 
 9. Swedo SE, Leonard HL, Rapoport JL. The pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infection (PANDAS) subgroup: separating fact from fiction. Pediatrics 2004; 113:907. Pediatrics 
 10. Gilbert DL, Mink JW, Singer HS. A Pediatric Neurology Perspective on Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcal Infection and Pediatric Acute-Onset Neuropsychiatric Syndrome. J Pediatr 2018; 199: 243-51. pmid:29793872 PubMed 
 11. Sigra S, Hesselmark E, Bejerot S. Treatment of PANDAS and PANS: a systematic review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews Volume 86, March 2018, Pages 51-65. doi.org 
 12. Murphy ML, Pichichero ME. Prospective identification and treatment of children with pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder associated with group A streptococcal infection (PANDAS). Arch Pediatr Adolesc Med 2002; 156:356. PubMed 
 13. Kurlan R, Johnson D, Kaplan EL, Tourette Syndrome Study Group. Streptococcal infection and exacerbations of childhood tics and obsessive-compulsive symptoms: a prospective blinded cohort study. Pediatrics 2008; 121:1188. Pediatrics