Hopp til hovedinnhold

Skåldet hud syndrom

En sjelden sykdom som først og fremst angriper nyfødte barn. I engelskspråklig faglitteratur kalles den "staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS)". Direkte oversatt betyr det stafylokokk (bakterie) skåldet hud syndrom.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/ulike-sykdommer/skaldet-hud-syndrom/ 

Hva er skåldet hud syndrom?

Årsak

Symptomer

Behandling

Forebyggende behandling?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Staphylococcal scalded skin syndrome. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Ross A, Shoff HW. Staphylococcal Scalded Skin Syndrome. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; October 27, 2020. www.ncbi.nlm.nih.gov 
  2. Pielop JA. Vesiculobullous and pustular lesions in the newborn and infant. UpToDate, last updated Feb 28, 2018. UpToDate 
  3. King RW. Staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS). Medscape, last updated May 18, 2017. emedicine.medscape.com 
  4. Broberg A, Edberg KE, Hallberg K et al. Debutsymtom svårtolkade vid stafylococcal scalded skin syndrome. Läkartidningen 2008; 105: 1103-6.
  5. Mishra AK, Yadav P, Mishra A. A Systemic Review on Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (SSSS): A Rare and Critical Disease of Neonates. Open Microbiol J 2016; 10:150. PubMed 
  6. Leung AKC, Barankin B, Leong KF. Staphylococcal-scalded skin syndrome: evaluation, diagnosis, and management. World JPediatr 2018; 14: 116-20|. pmid:29508362 PubMed 
  7. Stanley JR, Amagai M. Pemphigus, Bullous Impetigo, and the Staphylococcal Scalded-Skin Syndrome. N Engl J Med 2006; 355: 1800-10. PubMed