Hopp til hovedinnhold

Søvngjengeri

Omtrent fem prosent av alle barn går en eller flere ganger i søvne. Søvngjengeri forekommer oftest i 4-12 års alder.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/sovnforstyrrelser/sovngjengeri/ 

Hva er søvngjengeri?

Årsaker

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Parasomnier hos barn. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Ahmed SMS. Sleep walking. Medscape, last updated Mar 11, 2019. emedicine.medscape.com 
 2. Nguyen TT, Kaplan PW, Wilfong A. Nonepileptic paroxysmal disorders in children. UpToDate, last updated Sep 26, 2019. UpToDate 
 3. Fleetham JA, Fleming JA. Parasomnias. CMAJ. 2014 May 13;186(8):E273-80. Epub 2014 May 5. PMID: 24799552 PubMed 
 4. Vreugdenhil S, Weidenaar AC, de Jong IJ, van Driel MF. Sleep-Related Painful Erections: A Meta-Analysis on the Pathophysiology and Risks and Benefits of Medical Treatments. The Journal of Sexual Medicine 2018; 15: 5-19. pmid:29208538 PubMed 
 5. Walters AS. Clinical identification of the simple sleep-related movement disorders. Chest 2007; 131: 1260. PubMed 
 6. Manni R, Terzaghi M. Rhythmic movements during sleep: a physiological and pathological profile. Neurol Sci 2005; 26 Suppl 3: 181.
 7. Derry CP, Duncan JS, Berkovic SF. Paroxysmal motor disorders of sleep: the clinical spectrum and differentiation from epilepsy. Epilepsia 2006; 47: 1775. PubMed 
 8. Hamiwka LD, Singh N, Niosi J, Wirrell EC. Diagnostic inaccuracy in children referred with "first seizure": role for a first seizure clinic. Epilepsia 2007; 48: 1062. PubMed 
 9. Stallman HM, Kohler M. Prevalence of Sleepwalking: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLOS One 2016; 11: e0164769. pmid:27832078 PubMed 
 10. Plazzi G, Vetrugno R, Provini F, Montagna P. Sleepwalking and other ambulatory behaviours during sleep. Neurol Sci 2005; 26 Suppl 3: 193.
 11. Guilleminault C, Lee JH, Chan A, et al. Non-REM-sleep instability in recurrent sleepwalking in pre-pubertal children. Sleep Med 2005; 6: 515-21. PubMed 
 12. Mason TB, Pack AI. Sleep terrors in childhood. J Pediatr 2005; 147: 388. PubMed 
 13. Sömnstörningar hos barn – kunskapsdokument. Läkemedelsverket (2015).