Hopp til hovedinnhold

Søvnproblem, natteskrekk

Natteskrekk er en tilbakevendende, kortvarig søvnforstyrrelse som oftest oppstår hos småbarn.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/sovnforstyrrelser/sovnproblem-natteskrekk/ 

Hva er natteskrekk?

Årsak

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Natteskrekk. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Van Horn NL, Street M. Night Terrors. 2020 Jul 10. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 29630274. PubMed 
  2. Fleetham JA, Fleming JA. Parasomnias. CMAJ. 2014 May 13;186(8):E273-80. Epub 2014 May 5. PMID: 24799552 PubMed 
  3. Spratt EG. Sleep terrors. Medscape, last updated Mar 14, 2019. http://emedicine.medscape.com/article/914360-overview.
  4. Sateia MJ. International classification of sleep disorders-third edition: highlights and modifications. Chest. 2014 Nov;146(5):1387-1394. PMID: 25367475. PubMed 
  5. Stores G. Aspects of parasomnias in childhood and adolescence. Arch Dis Child 2009; 94: 63-9. PubMed