Hopp til hovedinnhold

Spiseproblemer hos småbarn

Spiseproblemer hos spedbarn og småbarn har mange forskjellige årsaker og alvorlighetsgrader.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/magetarm/spiseproblemer-hos-barn/ 

Hva er spiseproblemer hos barn?

Årsaker til spiseproblemer hos barn

Når skal jeg ta kontakt med lege eller helsestasjon?

Diagnosen

Behandling