Hopp til hovedinnhold
Dysleksi er fire ganger vanligere blant gutter enn blant jenter.
Dysleksi er fire ganger vanligere blant gutter enn blant jenter.

Dysleksi

Dysleksi er den mest utbredte lærevansken blant barn. Det finnes ingen test som kan avdekke dysleksi før skolestart, men flere kjennetegn sannsynliggjør diagnosen.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/barn/dysleksi/ 

Hva er dysleksi?

Forekomst

Arv og dysleksi

Typiske kjennetegn ved dysleksi

Diagnosen

Når bør dere oppsøke hjelp?

Konsekvenser

Behandling og tiltak

Å leve med dysleksi

Støtteforeninger og ytterligere hjelp

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Tale og språkforstyrrelser. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Zeiner P. Spesifikke utviklingsforstyrrelser. Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening. Veileder i BUP. Sist revidert 2019. legeforeningen.no 
  2. McAllister A. Oralmotoriska störningar hos barn och ungdomar, Logopedi, Studentlitteratur, Lund 2008, s.377-382
  3. Lohmander A. Persson C. Henningsson G. Talstörningar av anatomiskt/strukturella avvikelser hos barn och ungdomar, Logopedi, Studentlitteratur, Lund 2008, s.387-388
  4. Lundberg I. Läsningens psykologi och pedagogik. Stockholm: Natur & Kultur, 2010.
  5. Dyslexi hos barn och ungdomar - Tester og insatser. En systematisk litteraturöversikt . SBU August 2014
  6. McAllister A. Lindestad P-Å. Södersten M. Röststörningar hos barn och ungdomar, Logopedi, Studentlitteratur, Lund 2008, s.377-382
  7. Schulte-Körne G. The prevention, diagnosis, and treatment of dyslexia. Dtsch Arztebl Int 2010; 107: 718-26. pmid:21046003 PubMed