Hopp til hovedinnhold

For tidlig fødsel - prematuritet

Premature barn vil si barn som fødes før utgangen av svangerskapets uke 37. Omtrent 7,5 prosent av alle svangerskap ender med for tidlig fødsel. Andelen barn som overlever ved for tidlig fødsel, har steget raskt de siste tiårene.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/nyfodtmedisin/for-tidlig-fodsel-prematuritet/ 

Hva er prematuritet?

Årsak

Konsekvenser for barnet

Behandling

Risiko for senskader

Pasientorganisasjoner

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Prematuritet, oppfølging. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Markestad T, Halvorsen B. Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet, Avdeling sykehustjenester, 2007.
 2. Myrhaug HT, Brurberg KG, Hov L, Håvelsrud K og Reinar LM. Prognose for og oppfølging av ekstremt premature barn: En systematisk oversikt, Folkehelseinstituttet. Oppsummert forskning 01 2017. ISBN (elektronisk): 978-82-8082-799-9. Tilgjengelig på www.fhi.no
 3. Saugstad OD. Behandles nyfødte som ikke bør behandles?. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1308. PubMed 
 4. Wilson-Costello D, Friedman H, Minich N et al. Improved survival rates with increased neurodevelopmental disability for extremely low birth weight infants in the 1990s. Pediatrics 2005; 115: 997-1003. Pediatrics 
 5. Goldenberg RL, Culhane JF, Iams JD, Romero R. Epidemiology and causes of preterm birth. Lancet 2008; 371: 75-84. PubMed 
 6. Woodward LJ, Anderson PJ, Austin NC, Howard K, Inder TE. Neonatal MRI to predict neurodevelopmental outcomes in preterm infants. N Engl J Med 2006; 355: 685-94. New England Journal of Medicine 
 7. Broitman E, Ambalavanan N, Higgins RD et al. Clinical data predict neurodevelopmental outcome better than head ultrasound in extremely low birth weight infants. J Pediatr 2007; 151: 500-5. PubMed 
 8. Gross SJ , et al. Follow-up at 15 years of preterm infants from a controlled trial of moderately early dexamethasone for the prevention of chronic lung disease. Pediatrics 2005; 115: 681-7. Pediatrics 
 9. Watterberg KL, Shaffer ML, Mishefske MJ, et al. Growth and neurodevelopmental outcomes after early low-dose hydrocortisone treatment in extremely low birth weight infants. Pediatrics 2007; 120: 40-8. Pediatrics 
 10. The BOOST II United Kingdom, Australia, and New Zealand Collaborative Groups. Oxygen saturation and outcomes in preterm infants. N Engl J Med 2013 May 5 . pmid:23642047 PubMed 
 11. Dsilna A, Christensson K, Alfredsson L, Lagercrantz H, Blennow M. Continuous feeding promotes gastrointestinal tolerance and growth in very low birth weight infants. J Pediatr 2005; 147: 43-9. PubMed 
 12. Shankaran S, Laptook AR, Ehrenkranz RA, et al, for the National Institute of Child Health and Human Development Neonatal Research Network. Whole-body hypothermia for neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy. N Engl J Med 2005; 353: 1574-84. New England Journal of Medicine 
 13. Amissah EA, Brown J, Harding JE. Protein supplementation of human milk for promoting growth in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 6. Art. No.: CD000433. DOI: 10.1002/14651858.CD000433.pub2. DOI 
 14. Amissah EA, Brown J, Harding JE. Fat supplementation of human milk for promoting growth in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 8. Art. No.: CD000341. DOI: 10.1002/14651858.CD000341.pub3. DOI 
 15. Amissah EA, Brown J, Harding JE. Carbohydrate supplementation of human milk to promote growth in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 9. Art. No.: CD000280. DOI: 10.1002/14651858.CD000280.pub3. DOI 
 16. Moe-Byrne T, Brown JVE, McGuire W. Glutamine supplementation to prevent morbidity and mortality in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD001457.pub6 Cochrane (DOI) 
 17. Michelsen TM, Ellingsen L, Salvesen KÅ, Sjøborg K. Truende for tidlig fødsel. Norsk gynekologisk forening. Veileder i fødselshjelp, 2014.
 18. Cleminson J, Austin N, McGuire W. Prophylactic systemic antifungal agents to prevent mortality and morbidity in very low birth weight infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD003850.pub5 Cochrane (DOI) 
 19. Universitetssykehuset i Nord-Norge. Metodebok i nyfødtmedisin, 4. utgave 2012.
 20. Crowther CA, Brown J, McKinlay CJ, et al. Magnesium sulphate for preventing preterm birth in threatened preterm labour. Cochrane Database Syst Rev. 2014 ;8:CD001060.pub2 Cochrane (DOI) 
 21. Doyle LW, Crowther CA, Middleton P, Marret S, Rouse D. Magnesium sulphate for women at risk of preterm birth for neuroprotection of the fetus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD004661.pub3 Cochrane (DOI) 
 22. de Kieviet JF, Piek JP, Aarnoudse-Moens CS, et al. Motor development in very preterm and very low-birth-weight children from birth to adolescence: a meta-analysis. JAMA 2009; 302: 2235-42. Journal of the American Medical Association 
 23. Zeitlin J, Manktelow BN, Piedvache A et al. Use of evidence based practices to improve survival without severe morbidity for very preterm infants: results from the EPICE population based cohort. BMJ. 2016 Jul 5;354:i2976. pmid: 27381936 PubMed 
 24. Laptook AR , et al. Adverse neurodevelopmental outcomes among extremely low birth weight infants with a normal head ultrasound: prevalence and antecedents. Pediatrics 2005; 115: 673-80. Pediatrics 
 25. Markestad T, Kaaresen PI, Rønnestad A et al. Early mortality, morbidity and need of treatment among extremely premature infants. Pediatrics 2005; 115: 1289-98. Pediatrics 
 26. Wilson-Costello D, Friedman H, Minich N, et al. Improved neurodevelopmental outcomes for extremely low birth weight infants in 2000-2002. Pediatrics 2007; 119: 37-45. Pediatrics