Hopp til hovedinnhold

Psykisk utviklingshemning - mental retardasjon

Tilstanden dreier seg ikke om psykisk lidelse, men om nedsatt intellektuell eller mental kapasitet. Årsaken er oftest medfødt og skyldes i mange tilfeller genetisk skade med eller uten kromosomavvik.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/vekst-og-utvikling/psykisk-utviklingshemning/ 

Hva er psykisk utviklingshemning PUH)?

Forekomst

En livslang skade

Årsaker

Årsaker før fødselen

Årsaker under fødselen

Årsaker etter fødselen

Symptom

Sykehistorien

Diagnosen

Intelligenstest

Andre vurderinger

Feildiagnoser

Behandling

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamenter

Prognose

Komplikasjoner

Økonomisk støtte

Vil du vite mer?

Pasientorganisasjoner

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Utviklingshemning, barn. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Strømme P. Psykisk uttviklingshemning i tidlig barnealder. Generell veileder i pediatri. Revidert 2010.
 2. Lorentzen E. Psykisk utviklingshemning - hvordan stilles diagnosen?. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 201-2. PubMed 
 3. Schalock RL, Luckasson RA, Shogren KA . The Renaming of Mental Retardation: Understanding the Change to the Term Intellectual Disability. Intellectual and Developmental Disabilities 2007; 45: 116-24. PubMed 
 4. Helsedirektoratet (2019) Utredning og diagnostisering av uttviklingshemning. Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet. Publisert 19.09.2019. Helsedirektoratet. www.helsedirektoratet.no 
 5. Eknes J, Mæhle I, Løkke J og Bakken TL (planlagt utgivelse i 2008). Diagnostisering og funksjonell utredning - utviklingshemmede og psykisk helse. Oslo: Universitetsforlaget.
 6. Nicholas J. Charge syndrom og kognitive funksjonsvansker. Nevropsykologen 2007; 2.
 7. LeAdelle P. Fetal alcohol syndrome: neuropsychological outcomes, psychoeducational implications, and prevention models. I: D’Amato RC, Fletcher-Janzen E, Reynolds CR, red. Handbook of school neuropsychology. Hobroken, NJ: John Wiley, 2005: 561-73.
 8. Gjersvik P. Hvordan er altfor tidlig fødte barn ved skolestart? Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 124: 405. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 9. Kripke C. Adults with Developmental Disabilities: A Comprehensive Approach to Medical Care. Am Fam Physician. PMID: 29763271 PubMed 
 10. Matson JL, Wilkins J. Antipsychotic drugs for aggression in intellectual disability. Lancet 2008; 371: 9-10. PubMed 
 11. Tyrer P, Oliver-Africano PC, Ahmed Z et al. Risperidone, haloperidol, and placebo in the treatment of aggressive challenging behaviour in patients with intellectual disability: a randomised controlled trial. Lancet 2008; 371: 57-63. PubMed 
 12. Matson JL and Mayville EA. The relationship of functional variables and psychopathology to aggressive behavior in persons with severe and profound mental retardation. J Psychopathol Behav Assess 2001; 23: 3-9. PubMed 
 13. Mason J. The provision of psychological therapy to people with intellectual disabilities: an investigation into some of the relevant factors. Journal of Intellectual Disability Research 2007; 51: 244-9. PubMed