Hopp til hovedinnhold

For tidlig pubertet

Å fastslå at det foreligger for tidlig pubertet, er ikke alltid så lett. Den generelle velstandsutviklingen gjør dessuten at puberteten i våre dager inntrer noe før enn i tidligere generasjoner.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/vekst-og-utvikling/pubertet-for-tidlig/ 

Hva er for tidlig pubertet?

Normal pubertet

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Pubertet, for tidlig. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Generell veileder i pediatri. For tidlig pubertet (Pubertas precox). Norsk Barnelegeforening Sist revidert 2017. Siden lest 25.03.2019 www.helsebiblioteket.no 
 2. Bradley SH, Lawrence N, Steele C, Mohamed Z. Precocious puberty. BMJ. 2020 Jan 13;368:l6597. PMID: 31932347 PubMed 
 3. Qudsiya Z, Gupta V. Precocious Pseudopuberty. 2021 Nov 20. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 32809423. www.ncbi.nlm.nih.gov 
 4. Bräuner EV, Busch AS, Eckert-Lind C et al. Trends in the Incidence of Central Precocious Puberty and Normal Variant Puberty Among Children in Denmark, 1998 to 2017. JAMA Netw Open. 2020 Oct 1;3(10):e2015665. PMID: 33044548 PubMed 
 5. Biro FM, Galvez MP, Greenspan LC, et al. Pubertal assessment method and baseline characteristics in a mixed longitudinal study of girls. Pediatrics 2010; 126: 583-90. Pediatrics 
 6. Bruserud IS, Oehme NHB, Madsen A et al. Puberteten starter tidligere Puberty is starting earlier. Tidsskr Nor Laegeforen. 2021 Apr 21;141(7). Norwegian. doi: 10.4045/tidsskr.21.0210 DOI 
 7. Marshall WA, Tanner JM. Variations in the pattern of pubertal changes in boys. Arch Dis Child 1970; 45: 13-24. PubMed 
 8. Marshall WA, Tanner JM. Variations in the pattern of pubertal changes in girls. Arch Dis Child 1969; 44: 291-303. PubMed 
 9. López-Miralles M, Lacomba-Trejo L, Valero-Moreno S, Benavides G, Pérez-Marín M. Psychological aspects of pre-adolescents or adolescents with precocious puberty: A systematic review. J Pediatr Nurs. 2022 Jan 12:S0882-5963(22)00013-6. Epub ahead of print. PMID: 35033399 PubMed 
 10. Luo X, Liang Y, Hou L et al. Long-term efficacy and safety of gonadotropin-releasing hormone analog treatment in children with idiopathic central precocious puberty: A systematic review and meta-analysis. Clin Endocrinol (Oxf). 2021 May;94(5):786-796. Epub 2021 Jan 26. PMID: 33387371 PubMed 
 11. Brix N, Ernst A, Lauridsen LLB et al. Childhood overweight and obesity and timing of puberty in boys and girls: cohort and sibling-matched analyses. Int J Epidemiol. 2020 Jun 1;49(3):834-844. doi: 10.1093/ije/dyaa056. Erratum in: Int J Epidemiol. 2021 Jul 9;50(3):1047. PMID: 32372073 PubMed 
 12. Latronico AC, Brito VN, Carel JC. Causes, diagnosis, and treatment of central precocious puberty. Lancet Diabetes Endocrinol 2016; 4: 265-74. pmid:26852255 PubMed 
 13. Kota AS, Ejaz S. Precocious Puberty. 2021 Jul 25. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 31335033. www.ncbi.nlm.nih.gov