Hopp til hovedinnhold

Rakitt - engelsk syke

Rakitt, også kalt engelsk syke, skyldes langvarig mangel på vitamin D. De mest typiske forandringene er hevelser av bein i håndledd og ankler, hjulbenthet, smerter i armer og bein, og eventuelt hemmet lengdevekst.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/vekst-og-utvikling/rakitt-engelsk-syke/ 

Hva er rakitt?

Årsaker

Symptomer og tegn

Behandling

Behandling ved påvist rakitt

Forebygging

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Rakitt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Wharton B, Bishop N. Rickets. Lancet 2003; 362: 1389-400. PubMed 
 2. Nield LS, Mahajan P, Joshi A, Kamat D. Rickets: Not a disease of the past. Am Fam Physician 2006; 74: 619-26. PubMed 
 3. Meyer HE, Falch JA, Søgaard AJ, Haug E: Vitamin D deficiency and secondary hyperparathyroidism and the association with bone mineral density in persons with Pakistani and Norwegian background living in Oslo, Norway; The Oslo Health Study. Bone 2004; 35: 412-7. PubMed 
 4. Braegger C, Campoy C, Colomb V, et al. Vitamin D in the healthy European paediatric population. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2013 Jun. 56(6):692-701. PMID: 23708639 PubMed 
 5. Salle BL, Devlin EE, Lapillonne A, Bishop NJ, Glorieux FH. Perinatal metabolism of vitamin D. Am J Clin Nutr 2000; 71: (suppl) 1317S-24S.
 6. Zamora SA, Rizzoli R, Belli DC, Slosman DO, Bonjour JP. Vitamin D supplementation during infancy is associated with higher bone mineral mass in prepubertal girls. J Clin Endocrinol Metab 1999; 84: 4541-44. PubMed 
 7. Wu S, Chun R, Gacad MA, Ren S, Chen H, Adams JS. Regulation of 1,25-dihydroxyvitamin D synthesis by intracellular vitamin D binding protein-1. Endocrinology 2002; 143: 4135. PubMed 
 8. Jan De Beur Suzanne M, Levine MA. Molecular pathogenesis of hypophosphatemic rickets. J Clin Endocrinol Metab 2002; 87: 2467-73. PubMed 
 9. Shore RM, Chesney RW. Rickets: Part II. Pediatr Radiol. 2013 Jan. 43(2):152-72. PMID: 23179485 PubMed 
 10. Uysall D, Kalayci AG, Baysal K. Cardiac functions in children with vitamin D deficiency rickets. Pediatr Cardiol 1999; 20: 283-86. PubMed 
 11. Shaw NJ, Pal BR. Vitamin D deficiency in UK Asian families: activating a new concern. Arch Dis Child 2002; 86: 147-49. PubMed 
 12. Thacher TD, Fischer PR, Pettifor JM, Lawson JO, Manaster BJ, Reading JC. Radiographic scoring method for the assessment of the severity of nutritional rickets. J Trop Pediatr 2000; 46: 132-39. PubMed 
 13. Thacher TD, Fischer PR, Pettifor JM. The usefulness of clinical features to identify active rickets. Ann Trop Paediatr 2002; 22: 229-37. PubMed 
 14. Bulloch B, Schubert CJ, Brophy PD, Johnson N, Reed MH, Shapiro RA. Cause and clinical characteristics of rib fractures in infants. Pediatrics 2000; 105: E48. Pediatrics 
 15. De‐Regil LM, Palacios C, Lombardo LK, Peña‐Rosas JP. Vitamin D supplementation for women during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD008873. DOI: 10.1002/14651858.CD008873.pub3. DOI 
 16. Krogvold L, Brunvand L, Bjerknes R. Hypokalsemi og rakitt. Generell veileder i pediatri. Sist revidert 2009. Siden besøkt 15.05.2019. www.helsebiblioteket.no 
 17. Pearce SH, Cheetham TD. Diagnosis and management of vitamin D deficiency. BMJ 2010; 340: b5664. pmid:20064851 PubMed 
 18. Helsedirektoratet. Spedbarnsernæring. Anbefalinger for tilførsel av energi og næringsstoffer til spedbarn 6-11 måneder. www.helsedirektoratet.no 
 19. Nordic Nutrition Recommendations 2012. Integrating nutrition and physical activity. Utgitt 11.03.2014. www.norden.org 
 20. Sanders KM, Stuart AL, Williamson EJ, et al. Annual high-dose oral vitamin D and falls and fractures in older women. A randomized controlled trial. JAMA 2010; 303: 1815-22. PubMed 
 21. Bakke Å, Tazmini K, Pretorius M, Lima K. Vitamin D-mangel. Nasjonal veileder i endokrinologi. Versjon 1.10. Dato publisert 05.03.2021. www.endokrinologi.no 
 22. Webb AR. Who, what, where and when-influences on cutaneous vitamin D synthesis. Prog Biophys Mol Biol 2006; 92: 17-25. PubMed 
 23. Den norske legeforening. Nyheter 2019. Solarium uegnet som kilde til vitamin D. www.legeforeningen.no 
 24. Jacobsen AT, Mosekilde L. D-vitamin-mangel hos etniske minoriteter. Ugeskr Læger 2005; 167: 33-4.
 25. Lerch C, Meissner T. Interventions for the prevention of nutritional rickets in term born children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 4. Art. No.: CD006164. DOI: 10.1002/14651858.CD006164.pub2 DOI 
 26. Casey CF, Slawson DC, Neal LR. Vitamin D supplementation in infants, children, and adolescents. Am Fam Physician 2010; 81: 745-8. American Family Physician 
 27. McGrath J. Does 'imprinting' with low prenatal vitamin D contribute to the risk of various adult disorders? Med Hypotheses 2001; 56: 367-71. PubMed 
 28. Harvey NC, Holroyd C, Ntani G, et al. Vitamin D supplementation in pregnancy: a systematic review. Health Technol Assess. 2014 Jul;18(45):1-190. PMID: 25025896 PubMed