Hopp til hovedinnhold
Rakitt gir først og fremst symptomer og funn i nyfødtperioden og i puberteten. Dette skyldes høy veksthastighet i disse periodene. Illustrasjonsfoto: Colourbox.
Rakitt gir først og fremst symptomer og funn i nyfødtperioden og i puberteten. Dette skyldes høy veksthastighet i disse periodene. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Rakitt - engelsk syke

Rakitt, også kalt engelsk syke, skyldes langvarig mangel på vitamin D. De mest typiske forandringene er hevelser av bein i håndledd og ankler, hjulbenthet, smerter i armer og bein, og eventuelt hemmet lengdevekst.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/vekst-og-utvikling/rakitt-engelsk-syke/ 

Hva er rakitt?

Årsaker

Symptomer og tegn

Behandling

Behandling ved påvist rakitt

Forebygging

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Rakitt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Beck-Nielsen SS. Rickets in Denmark. Dan Med J. 2012;59(2):B4384. PubMed 
 2. Carpenter T. Overview of rickets in children. UpToDate, last updated Nov 08, 2021. UpToDate 
 3. Braegger C, Campoy C, Colomb V, et al. Vitamin D in the healthy European paediatric population. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2013 Jun. 56(6):692-701. PMID: 23708639 PubMed 
 4. Shore RM, Chesney RW. Rickets: Part II. Pediatr Radiol. 2013 Jan. 43(2):152-72. PMID: 23179485 PubMed 
 5. De‐Regil LM, Palacios C, Lombardo LK, Peña‐Rosas JP. Vitamin D supplementation for women during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD008873. DOI: 10.1002/14651858.CD008873.pub3. DOI 
 6. Krogvold L, Brunvand L, Bjerknes R. Hypokalsemi og rakitt. Generell veileder i pediatri. Sist revidert 2009. Siden besøkt 15.05.2019. www.helsebiblioteket.no 
 7. Pearce SH, Cheetham TD. Diagnosis and management of vitamin D deficiency. BMJ 2010; 340: b5664. pmid:20064851 PubMed 
 8. Helsedirektoratet. Spedbarnsernæring. Anbefalinger for tilførsel av energi og næringsstoffer til spedbarn 6-11 måneder. Sist faglig oppdatert: 08. juli 2021. www.helsedirektoratet.no 
 9. Nordic Nutrition Recommendations 2012. Integrating nutrition and physical activity. Utgitt 11.03.2014. www.norden.org 
 10. Harvey NC, Holroyd C, Ntani G, et al. Vitamin D supplementation in pregnancy: a systematic review. Health Technol Assess. 2014 Jul;18(45):1-190. PMID: 25025896 PubMed 
 11. Sanders KM, Stuart AL, Williamson EJ, et al. Annual high-dose oral vitamin D and falls and fractures in older women. A randomized controlled trial. JAMA 2010; 303: 1815-22. PubMed 
 12. Bakke Å, Tazmini K, Pretorius M, Lima K. Vitamin D-mangel. Nasjonal veileder i endokrinologi. Versjon 1.10. Dato publisert 05.03.2021. www.endokrinologi.no 
 13. Webb AR. Who, what, where and when-influences on cutaneous vitamin D synthesis. Prog Biophys Mol Biol 2006; 92: 17-25. PubMed 
 14. Jacobsen AT, Mosekilde L. D-vitamin-mangel hos etniske minoriteter. Ugeskr Læger 2005; 167: 33-4.