Hopp til hovedinnhold

Tale- og språkforstyrrelser

Vi har lettest for å lære språk og tale før fem til syv års alder. Derfor er det viktig at eventuelle problemer som ligger til grunn for tale- og språkforstyrrelser, blir oppdaget og at behandling og hjelp gis så tidlig som mulig.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/vekst-og-utvikling/tale-og-sprakforstyrrelser/ 

Hva er tale- og språkforstyrrelser hos barn?

Språklige milepæler

Årsaker

Diagnosen

Behandling

Prognose

Pasientorganisasjoner

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Tale og språkforstyrrelser. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Zeiner P. Spesifikke utviklingsforstyrrelser. Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening. Veileder i BUP. Sist revidert 2019. legeforeningen.no 
  2. McAllister A. Oralmotoriska störningar hos barn och ungdomar, Logopedi, Studentlitteratur, Lund 2008, s.377-382
  3. Lohmander A. Persson C. Henningsson G. Talstörningar av anatomiskt/strukturella avvikelser hos barn och ungdomar, Logopedi, Studentlitteratur, Lund 2008, s.387-388
  4. Lundberg I. Läsningens psykologi och pedagogik. Stockholm: Natur & Kultur, 2010.
  5. Dyslexi hos barn och ungdomar - Tester og insatser. En systematisk litteraturöversikt . SBU August 2014
  6. McAllister A. Lindestad P-Å. Södersten M. Röststörningar hos barn och ungdomar, Logopedi, Studentlitteratur, Lund 2008, s.377-382
  7. Schulte-Körne G. The prevention, diagnosis, and treatment of dyslexia. Dtsch Arztebl Int 2010; 107: 718-26. pmid:21046003 PubMed