Hopp til hovedinnhold

Søvnproblemer hos barn

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Carter KA, Hathaway NE, Lettieri CF. Common sleep disorders in children. Am Fam Physician. 2014 Mar 1;89(5):368-377. PubMed  
 2. Helse Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer, Søvnløshet hos barn - behandling. Sist oppdatert av Ståle Pallesen, 07.01.21. Nettsiden besøkt 11.06.21. helse-bergen.no  
 3. Henderson JMT, France KG, Owens JL. Sleeping Through the Night: The Consolidation of Self-regulated Sleep Across the First Year of Life. Pediatrics 2010; 126: e1081-e1087
 4. Carter KA, Hathaway NE, Lettieri CF. Common sleep disorders in children. Am Fam Physician. 2014 Mar 1;89(5):368-77. PMID: 24695508. PubMed  
 5. Meltzer LJ, Johnson C, Crosette J, Ramos M, Mindell JA. Prevalence of diagnosed sleep disorders in pediatric primary care practices. Pediatrics. 2010;125(6):e1410–e1418.
 6. Hirshkowitz M, Whiton K, Albert SM, et al. National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary, Sleep Health. 2015;1:40-3. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.sleh.2014.12.010
 7. Maski K, Owens JA. Insomnia, parasomnias, and narcolepsy in children: clinical features, diagnosis, and management. Lancet Neurol. 2016 Oct;15(11):1170-81. PMID: 27647645. PubMed  
 8. Drakatos P, Marples L, Muza R, et al. NREM parasomnias: a treatment approach based upon a retrospective case series of 512 patients. Sleep Med. 2019 Jan;53:181-188. Epub 2018 Apr 10. Erratum in: Sleep Med. 2020 Jan;65:186. PMID: 29753639. PubMed  
 9. Moon RY; TASK FORCE ON SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME. SIDS and Other Sleep-Related Infant Deaths: Evidence Base for 2016 Updated Recommendations for a Safe Infant Sleeping Environment. Pediatrics. 2016 Nov;138(5):e20162940. PMID: 27940805. PubMed  
 10. Matricciani L, Paquet C, Galland B, et al. Children's sleep and health: A meta-review. Sleep Med Rev. 2019 Aug;46:136-150. Epub 2019 Apr 23. PMID: 31121414. PubMed  
 11. Mindell JA, Williamson AA. Benefits of a bedtime routine in young children: Sleep, development, and beyond. Sleep Med Rev. 2018 Aug;40:93-108. Epub 2017 Nov 6. PMID: 29195725. PubMed  
 12. Meltzer LJ, Mindell JA. Systematic review and meta-analysis of behavioral interventions for pediatric insomnia. J Pediatr Psychol. 2014 Sep;39(8):932-48. Epub 2014 Jun 19. Erratum in: J Pediatr Psychol. 2015 Mar;40(2):262-5. PMID: 24947271. PubMed  
 13. RELIS: Søvnbehandling til barn. RELIS database 2020; spm.nr. 8428, RELIS Midt-Norge. Nettside besøkt 21.06.21. relis.no  
 14. RELIS. Alimemazin som sovemiddel til barn. Publisert 29.03.2022. Siden lesst 20.04.2022 relis.no  
 15. Mantle D, Smits M, Boss M, et al. Efficacy and safety of supplemental melatonin for delayed sleep-wake phase disorder in children: an overview. Sleep Med X. 2020 Aug 19;2:100022. PMID: 33870175. PubMed  
 • Bjørn Bjorvatn, professor, leder for Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer, Universitetet i Bergen
 • Tor Andre Johannessen, lege og redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital