Hopp til hovedinnhold

Diabetes mellitus hos barn

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Diabetes mellitus er en kronisk metabolsk sykdom karakterisert ved hyperglykemi og andre stoffskifteforstyrrelser forårsaket av insulinmangel
Forekomst:
Insidensen i Norge er 38/100.000
Symptomer:
I de aller fleste tilfellene debuterer diabetes hos barn som en akutt tilstand som krever umiddelbar innleggelse i sykehus - økt tørste, økt vannlating, slapphet
Funn:
Avmagring og tørste. Ved koma og prekoma: dehydrering, rødme i kinn, abdominalsmerter med brekninger, stram abdomen, tung og dyp respirasjon, sløret sensorium, sjokk, acetonlukt av respirasjonsluften
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er HBA1c, blodsukkermålinger, syrebase, elektrolytter
Behandling:
Livslang substitusjon med insulin
  • Bratke H, Bangstad H-J, Njølstad PR. Diabetes mellitus. Generell veileder i pediatri. Sist revidert 2020. 
  1. Nicholson E, Ng SM, Kar P. Type 1 diabetes. BMJ BestPractice, last updated 28 Jul 2021. bestpractice.bmj.com  
  2. Bratke H, Bangstad H-J, Njølstad PR. Diabetes mellitus. Generell veileder i pediatri. Sist revidert 2020. www.helsebiblioteket.no  
  3. DiMeglio LA, Acerini CL, Codner E, et al. (2018) ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Glycemic control targets and glucose monitoring for children, adolescents, and young adults with diabetes. Pediatr Diabetes 19 Suppl 27: 105-114. PMID: 30058221 PubMed  
  4. Mayer-Davis EJ, Kahkoska AR, Jefferies C, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Definition, epidemiology, and classification of diabetes in children and adolescents. Pediatr Diabetes. 2018;19 Suppl 27(Suppl 27):7-19. PMID: 30226024 PubMed  
  5. Usher-Smith J, Thompson MJ, Sharp SJ, Walter FM. Factors Associated with the presence of diabetic ketoacidosis at diagnosis of diabetes in children and young adults: a systematic review. BMJ 2011; 343: d4092. BMJ (DOI)  
  6. Auzanneau M, Karges B, Neu A, et al. Use of insulin pump therapy is associated with reduced hospital-days in the long-term: a real-world study of 48,756 pediatric patients with type 1 diabetes. Eur J Pediatr. 2021;180(2):597-606. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Stein E Høyer, overlege barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø