Hopp til hovedinnhold

Konstitusjonelt forsinket pubertet

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Forsinket pubertet uten annen sykdom. Arvelig komponent er dominerende, men kan også skyldes kronisk sykdom eller hard fysisk eller psykisk belastning
Forekomst:
Nøyaktig forekomst ukjent, men tilstanden er ikke uvanlig
Symptomer:
Ved undersøkelse er det fravær av pubertetstegn, noe redusert veksthastighet men normale proporsjoner
Funn:
Ut over redusert lengdevekst og forsinket pubertet, er det normale funn ved undersøkelsen
Diagnostikk:
Tester viser lave verdier av FSH og LH, og røntgen viser forsinket skjelettalder
Behandling:
Informasjon om tilstanden kan ofte være tilstrekkelig, ev. medikamentell induksjon ved høy psykososial belastning
  1. Júlíusson PB, Bjørndalen H, Hansen EV, Veimo D, Bjerknes R. Manglende eller forsinket pubertet. Generell veileder i pediatri, revidert 2017. www.helsebiblioteket.no  
  2. Howard SR, Dunkel L. Delayed Puberty-Phenotypic Diversity, Molecular Genetic Mechanisms, and Recent Discoveries published correction appears in Endocr Rev. 2020 Feb 1;41(1):. Endocr Rev. 2019;40(5):1285-1317. PubMed  
  3. Dunkel L, Quinton R. Transition in endocrinology: induction of puberty. Eur J Endocrinol 2014; 170: 229-39. pmid:24836550 PubMed  
  4. Wehkalampi K, Widén E, Laine T et al. Patterns of inheritance of constitutional delay of growth and puberty in families of adolescent girls and boys referred to specialist pediatric care. J Clin Endocrinol Metab 2008; 93: 723-8. PubMed  
  5. Trotman GE. Delayed puberty in the female patient. Curr Opin Obstet Gynecol 2016; 28: 377-72. pmid:27454850 PubMed  
  6. Raivio T, Falardeau J, Dwyer A, et al. Reversal of idiopathic hypogonadotropic hypogonadism. N EnglJ Med 2007; 357: 863. pmid:17761590 PubMed  
  7. Abitbol L, Zborovski S, Palmert MR. Evaluation of delayed puberty: what diagnostic tests should be performed in the seemingly otherwise well adolescent?. Arch Dis Child 2016; 101: 767-71. pmid:27190100 PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Norsk Helseinformatikk