Hopp til hovedinnhold

For tidlig pubertet

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Begynnende brystvekst hos jenter under 8 år, testikkelvolum 4 ml for gutter under 9 år. Kan ha sentral eller perifer årsak. Hyppigst idiopatisk hos jenter
Forekomst:
Normal pubertetsstart varierer med etnisitet. "Ekte" for tidlig pubertet er en relativt sjelden. Sentral pubertas precox av ukjent årsak er hyppigst 
Symptomer:
Kontaktårsak kan variere; begynnende brystutvikling, økt behåring, svettelukt. Ofte bekymring fra foreldre eller pasienten opplever dusjing på skolen som problematisk
Funn:
Klinisk undersøkelse for å kartlegge pubertetstegn (Tanners stadium) og vekst 
Diagnostikk:
Høyde, vekt, KMI, FSH, LH, østradiol/testosteron. Rtg. skjelettalder. Videre utredning er spesialistoppgave
Behandling:
Individuel vurdering. Ved ukjent årsak er målet å øke slutthøyden og sikre god psykososial utvikling. Eventuelt GnRH-analog for å hemme sekresjon av LH/FSH. Ev. kirurgi ved perifer årsak
 • Generell veileder i pediatri. For tidlig pubertet (Pubertas precox). Norsk Barnelegeforening. Sist revidert 2017. Siden lest 29.06.2022
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL
 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Redaksjonsmedarbeider NHI/ overlege Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital
 1. Generell veileder i pediatri. For tidlig pubertet (Pubertas precox). Norsk Barnelegeforening Sist revidert 2017. Siden lest 25.03.2019 www.helsebiblioteket.no  
 2. Bradley SH, Lawrence N, Steele C, Mohamed Z. Precocious puberty. BMJ. 2020 Jan 13;368:l6597. PMID: 31932347 PubMed  
 3. Qudsiya Z, Gupta V. Precocious Pseudopuberty. 2021 Nov 20. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 32809423. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 4. Bräuner EV, Busch AS, Eckert-Lind C et al. Trends in the Incidence of Central Precocious Puberty and Normal Variant Puberty Among Children in Denmark, 1998 to 2017. JAMA Netw Open. 2020 Oct 1;3(10):e2015665. PMID: 33044548 PubMed  
 5. Biro FM, Galvez MP, Greenspan LC, et al. Pubertal assessment method and baseline characteristics in a mixed longitudinal study of girls. Pediatrics 2010; 126: 583-90. Pediatrics  
 6. Bruserud IS, Oehme NHB, Madsen A et al. Puberteten starter tidligere Puberty is starting earlier. Tidsskr Nor Laegeforen. 2021 Apr 21;141(7). Norwegian. doi: 10.4045/tidsskr.21.0210 DOI  
 7. Marshall WA, Tanner JM. Variations in the pattern of pubertal changes in boys. Arch Dis Child 1970; 45: 13-24. PubMed  
 8. Marshall WA, Tanner JM. Variations in the pattern of pubertal changes in girls. Arch Dis Child 1969; 44: 291-303. PubMed  
 9. López-Miralles M, Lacomba-Trejo L, Valero-Moreno S, Benavides G, Pérez-Marín M. Psychological aspects of pre-adolescents or adolescents with precocious puberty: A systematic review. J Pediatr Nurs. 2022 Jan 12:S0882-5963(22)00013-6. Epub ahead of print. PMID: 35033399 PubMed  
 10. Luo X, Liang Y, Hou L et al. Long-term efficacy and safety of gonadotropin-releasing hormone analog treatment in children with idiopathic central precocious puberty: A systematic review and meta-analysis. Clin Endocrinol (Oxf). 2021 May;94(5):786-796. Epub 2021 Jan 26. PMID: 33387371 PubMed  
 11. Brix N, Ernst A, Lauridsen LLB et al. Childhood overweight and obesity and timing of puberty in boys and girls: cohort and sibling-matched analyses. Int J Epidemiol. 2020 Jun 1;49(3):834-844. doi: 10.1093/ije/dyaa056. Erratum in: Int J Epidemiol. 2021 Jul 9;50(3):1047. PMID: 32372073 PubMed  
 12. Latronico AC, Brito VN, Carel JC. Causes, diagnosis, and treatment of central precocious puberty. Lancet Diabetes Endocrinol 2016; 4: 265-74. pmid:26852255 PubMed  
 13. Kota AS, Ejaz S. Precocious Puberty. 2021 Jul 25. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 31335033. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL