Hopp til hovedinnhold

Bronkiolitt

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Viral luftveisinfeksjon i nedre luftveier hos barn i første 1-2 leveår. RS-virus er dominerende agens. Prematuritet, kronisk luftveissykdom, medfødt hjertefeil eller immunsvekkelse disponerer
Forekomst:
Hyppig tilstand. Rammer ca. 10% av spedbarn. Ofte utbrudd som gir små epidemier i vinterhalvåret.
Symptomer:
Hoste, tung pust, takypné, hvesing, ev. feber.
Funn:
Ofte medtatt barn. Inndragninger. Takypné. Inspiratoriske knatrelyder og/eller ekspiratoriske pipelyder og forlenget ekspirium
Diagnostikk:
Diagnosen stilles klinisk. Ev. nasofarynksaspirat til påvisning av agens
Behandling:
Ingen kausal behandling. Oksygen- og væsketilførsel er viktig. Nesedråper til de minste. Innleggelse er ofte aktuelt.
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Hasse Melbye, spesialist i allmennmedisin, professor ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
  • Henrik Døllner, førsteamanuensis, dr. med., spesialist i barnesykdommer, overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og St. Olavs Hospital, Trondheim