Hopp til hovedinnhold

Bronkiolitt

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Viral luftveisinfeksjon i nedre luftveier hos barn i første 1-2 leveår. RS-virus er dominerende agens. Prematuritet, kronisk luftveissykdom, medfødt hjertefeil eller immunsvekkelse disponerer
Forekomst:
Hyppig tilstand. Rammer ca. 10% av spedbarn. Ofte utbrudd som gir små epidemier i vinterhalvåret.
Symptomer:
Hoste, tung pust, takypné, hvesing, ev. feber.
Funn:
Ofte medtatt barn. Inndragninger. Takypné. Inspiratoriske knatrelyder og/eller ekspiratoriske pipelyder og forlenget ekspirium
Diagnostikk:
Diagnosen stilles klinisk. Ev. nasofarynksaspirat til påvisning av agens
Behandling:
Ingen kausal behandling. Oksygen- og væsketilførsel er viktig. Nesedråper til de minste. Innleggelse er ofte aktuelt.
 1. Meissner HC. Viral Bronchiolitis in Children. New England Journal of Medicine. 2016;374(1):62–72. www.nejm.org  
 2. Smittevernveilederen. RS-virusinfeksjon - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 09.01.2023. www.fhi.no  
 3. Skjerven HO, Øymar K, Hunderi JO, Nag T. Akutt bronkiolitt i Akuttveileder i pediatri. Revidert 2019. Siden lest 04.05.2022 www.helsebiblioteket.no  
 4. Piedra PA. Bronchiolitis in infants and children: Clinical features and diagnosis. UpToDate. Topic last uppdated Mar 09, 2020. www.uptodate.com  
 5. Smith DK, Seales S, Budzik C. Respiratory syncytial virus bronchiolitis in children. Am Fam Physician 2017; 95: 94-99. American Family Physician  
 6. Zorc JJ, Hall CB. Bronchiolitis: Recent Evidence on Diagnosis and Management. Pediatrics 2010; 125: 342-49. Pediatrics  
 7. Haskell L, Tavender EJ, Wilson CL, et al. Effectiveness of Targeted Interventions on Treatment of Infants With Bronchiolitis A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr 2021. pmid:33843971 PubMed  
 8. Smittevernveilederen. Metapneumovirus-infeksjoner (humant) - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 28.06.2023. www.fhi.no  
 9. CDC. Human Metapneumovirus (HMPV). Clinical Features. Sist oppdatert 2017. Siden besøkt 16.04.2018 www.cdc.gov  
 10. Ralston SL, Lieberthal AS, Meissner HC, et al. Clinical practice guideline: The diagnosis, management, and prevention of bronchiolitis. Pediatrics 2014. doi.10.1542/peds.2014-2742
 11. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2012; 380: 2095-128. pmid:23245604 PubMed  
 12. Russell CD, Unger SA, Walton M, Schwarze J. The Human Immune Response to Respiratory Syncytial Virus Infection. Clin Microbiol Rev. 2017;30(2):481-502. PubMed  
 13. Kulkarni H, Smith CM, Lee Ddo H, et al. Evidence of respiratory syncytial virus spread by aerosol: Time to revisit infection control strategies? Am J Respir Crit Care Med 2016; 194: 308-16. PMID: 26890617 PubMed  
 14. Sun M, Lai H, Na F, et al. Monoclonal Antibody for the Prevention of Respiratory Syncytial Virus in Infants and Children: A Systematic Review and Network Meta-analysis. JAMA Netw Open 2023. pmid:36800182 PubMed  
 15. Gadomski AM, Scribani MB. Bronchodilators for bronchiolitis. Cochrane Database Syst Rev. 2014;6. DOI: 10.1002/14651858.CD001266.pub4. The Cochrane Library  
 16. Norsk barnelegeforening. Gjør kloke valg. Siden besøkt 26.02.2021. www.legeforeningen.no  
 17. Zhang L, Mendoza-Sassi RA, Wainwright CE, et al. Nebulised hypertonic saline solution for acute bronchiolitis in infants. Cochrane Database Syst Rev. 2023 Apr 4;4(4):CD006458. doi: 10.1002/14651858.CD006458.pub5. PMID: 37014057 PubMed  
 18. Florin TA, Plint AC, Zorc JJ. Viral bronchiolitis. Lancet. 2017; 389: 211-224. PMID: 27549684 PubMed  
 19. Skjerven HO, Hunderi JO, Brügmann-Pieper SK, et al. Racemic adrenaline and inhalation strategies in acute bronchiolitis. N Engl J Med 2013; 368: 2286-93. doi:10.1056/NEJMoa1301839 DOI  
 20. Cunningham S, Rodriguez A, Adams T, et al. Oxygen saturation targets in infants with bronchiolitis (BIDS): a double-blind, randomised, equivalence trial. Lancet. 2015; 386 :1041-8. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00163-4. DOI  
 21. Jat KR, Mathew JL. Continuous positive airway pressure (CPAP) for acute bronchiolitis in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD010473. DOI: 10.1002/14651858.CD010473.pub2 DOI  
 22. Mahant S, Parkin PC, Thavam T, et al. Rates in Bronchiolitis Hospitalization, Intensive Care Unit Use, Mortality, and Costs From 2004 to 2018. JAMA Pediatr 2022; 176: 270-279. PMID: 34928313 PubMed  
 23. Brunet J, Gill PJ, Imsirovic H, et al. Evaluation of Bronchiolitis-Related Emergency Department Visits From 2004 to 2018 A Population-Based Cohort Study. JAMA Pediatr 2022. pmid:35499845 PubMed  
 24. Kampmann B, Madhi SA, Munjal I, et al. Bivalent Prefusion F Vaccine in Pregnancy to Prevent RSV Illness in Infants. N Engl J Med. 2023;388(16):1451-1464. PubMed  
 25. Garegnani L, Styrmisdottir L, Roson Rodriguez P, et al. Palivizumab for preventing severe respiratory syncytial virus (RSV) infection in children. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Nov 16;11:CD013757. doi: 10.1002/14651858.CD013757.pub2. DOI  
 26. Farber HJ, Buckwold FJ, Lachman B, et al. Observed effectiveness of palivizumab for 29–36-week gestation infants. Pediatrics 2016. PMID: 27432850 PubMed  
 27. Hammitt LL, Dagan R, Yuan Y, et al. Nirsevimab for Prevention of RSV in Healthy Late-Preterm and Term Infants. N Engl J Med 2022; 386: 837-846. pmid:35235726 PubMed  
 28. Jartti T, Bønnelykke K, Elenius V, Feleszko W. Role of viruses in asthma. Semin Immunopathol. 2020;42(1):61-74. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Hasse Melbye, spesialist i allmennmedisin, professor ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
 • Henrik Døllner, professor, dr. med., spesialist i barnesykdommer, overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og St. Olavs Hospital, Trondheim