Hopp til hovedinnhold

Bronkiolitt

Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Viral luftveisinfeksjon i nedre luftveier hos barn i første 1-2 leveår. RS-virus er dominerende agens. Prematuritet, kronisk luftveissykdom, medfødt hjertefeil eller immunsvekkelse disponerer
Forekomst:
Hyppig tilstand. Rammer ca. 10% av spedbarn. Ofte utbrudd som gir små epidemier i vinterhalvåret.
Symptomer:
Hoste, tung pust, takypné, hvesing, ev. feber.
Funn:
Ofte medtatt barn. Inndragninger. Takypné. Inspiratoriske knatrelyder og/eller ekspiratoriske pipelyder og forlenget ekspirium
Diagnostikk:
Diagnosen stilles klinisk. Ev. nasofarynksaspirat til påvisning av agens
Behandling:
Ingen kausal behandling. Oksygen- og væsketilførsel er viktig. Nesedråper til de minste. Innleggelse er ofte aktuelt.
 1. Meissner HC. Viral Bronchiolitis in Children. New England Journal of Medicine. 2016;374(1):62–72. www.nejm.org  
 2. Skjerven HO, Øymar K, Hunderi JO, Nag T. Akutt bronkiolitt i Akuttveileder i pediatri. Revidert 2019. Siden lest 04.05.2022 www.helsebiblioteket.no  
 3. Piedra PA. Bronchiolitis in infants and children: Clinical features and diagnosis. UpToDate. Topic last uppdated Mar 09, 2020. www.uptodate.com  
 4. Smith DK, Seales S, Budzik C. Respiratory syncytial virus bronchiolitis in children. Am Fam Physician 2017; 95: 94-99. American Family Physician  
 5. Zorc JJ, Hall CB. Bronchiolitis: Recent Evidence on Diagnosis and Management. Pediatrics 2010; 125: 342-49. Pediatrics  
 6. Haskell L, Tavender EJ, Wilson CL, et al. Effectiveness of Targeted Interventions on Treatment of Infants With Bronchiolitis A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr 2021. pmid:33843971 PubMed  
 7. Nielsen LM, Halgrener J, Lühr Hansen BV. Respiratorisk syncytialvirus-infektioner hos børn i almen praksis. Ugeskr Læger 2003; 165: 2747-9. PubMed  
 8. Risnes KR, Radke A, Nordbø SA, Grammeltvedt AT, Døllner H. Humant metapneumovirus - forekomst og klinisk betydning. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2769-72. PubMed  
 9. CDC. Human Metapneumovirus (HMPV). Clinical Features. Sist oppdatert 2017. Siden besøkt 16.04.2018 www.cdc.gov  
 10. Ralston SL, Lieberthal AS, Meissner HC, et al. Clinical practice guideline: The diagnosis, management, and prevention of bronchiolitis. Pediatrics 2014. doi.10.1542/peds.2014-2742
 11. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2012; 380: 2095-128. pmid:23245604 PubMed  
 12. Thompson WW, Shay DK, Weintraub E, et al. Mortality associated with influenza and respiratory syncytial virus in the United States. JAMA 2003; 289: 179. pmid:12517228 PubMed  
 13. Hashem M, Hall CB. Respiratory syncytial virus in healthy adults: the cost of a cold. J Clin Virol 2003; 27: 14-21. PubMed  
 14. Kulkarni H, Smith CM, Lee Ddo H, et al. Evidence of respiratory syncytial virus spread by aerosol: Time to revisit infection control strategies? Am J Respir Crit Care Med 2016; 194: 308-16. PMID: 26890617 PubMed  
 15. Gadomski AM, Scribani MB. Bronchodilators for bronchiolitis. Cochrane Database Syst Rev. 2014;6. DOI: 10.1002/14651858.CD001266.pub4. The Cochrane Library  
 16. Norsk barnelegeforening. Gjør kloke valg. Siden besøkt 26.02.2021. www.legeforeningen.no  
 17. Florin TA, Plint AC, Zorc JJ. Viral bronchiolitis. Lancet. 2017; 389: 211-224. PMID: 27549684 PubMed  
 18. Skjerven HO, Hunderi JO, Brügmann-Pieper SK, et al. Racemic adrenaline and inhalation strategies in acute bronchiolitis. N Engl J Med 2013; 368: 2286-93. doi:10.1056/NEJMoa1301839 DOI  
 19. Cunningham S, Rodriguez A, Adams T, et al. Oxygen saturation targets in infants with bronchiolitis (BIDS): a double-blind, randomised, equivalence trial. Lancet. 2015; 386 :1041-8. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00163-4. DOI  
 20. Jat KR, Mathew JL. Continuous positive airway pressure (CPAP) for acute bronchiolitis in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD010473. DOI: 10.1002/14651858.CD010473.pub2 DOI  
 21. Mahant S, Parkin PC, Thavam T, et al. Rates in Bronchiolitis Hospitalization, Intensive Care Unit Use, Mortality, and Costs From 2004 to 2018. JAMA Pediatr 2022; 176: 270-279. PMID: 34928313 PubMed  
 22. Brunet J, Gill PJ, Imsirovic H, et al. Evaluation of Bronchiolitis-Related Emergency Department Visits From 2004 to 2018 A Population-Based Cohort Study. JAMA Pediatr 2022. pmid:35499845 PubMed  
 23. McLellan JS, Chen M, Joyce MG, et al. Structure-based design of afusion glycoprotein vaccine for respiratory syncytial virus. Science 2013; 342: 592-8. doi:10.1126/science.1243283 DOI  
 24. Garegnani L, Styrmisdottir L, Roson Rodriguez P, et al. Palivizumab for preventing severe respiratory syncytial virus (RSV) infection in children. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Nov 16;11:CD013757. doi: 10.1002/14651858.CD013757.pub2. DOI  
 25. Farber HJ, Buckwold FJ, Lachman B, et al. Observed effectiveness of palivizumab for 29–36-week gestation infants. Pediatrics 2016. PMID: 27432850 PubMed  
 26. Hammitt LL, Dagan R, Yuan Y, et al. Nirsevimab for Prevention of RSV in Healthy Late-Preterm and Term Infants. N Engl J Med 2022; 386: 837-846. pmid:35235726 PubMed  
 27. Black CP. Systematic review of the biology and medical management of respiratory syncytial virus infection. Respir Care 2003; 48: 209-31. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Hasse Melbye, spesialist i allmennmedisin, professor ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
 • Henrik Døllner, professor, dr. med., spesialist i barnesykdommer, overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og St. Olavs Hospital, Trondheim