Hopp til hovedinnhold

Epiglottitt, akutt

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Bakteriell infeksjon av epiglottis og det omkringliggende vevet i hypofarynx
Forekomst:
Tidligere vanlig sykdom i aldersgruppen 2-6 år. Nå nærmest utryddet hos barn etter innføring av Hib-vaksine. Nå hyppigst hos voksne
Symptomer:
Barna får feber, sår hls og svelgeproblemer, sikler, ofte inspiratorisk stridor, svelgevansker og takypne. Vil ikke ligge ned, og sitter gjerne med åpen munn og hodet strukket fremover. Hos voksne sår hals, svelgevansker, ev. pustevansker og stridor
Funn:
Ved mistanke om tilstanden skal det ikke gjøres forsøk på ytterligere undersøkelse.
Diagnostikk:
Tester er ikke aktuelt i allmennpraksis.
Behandling:
Mistenkt tilfelle meldes sykehus og transport iverksettes. Lege bør følge. 
 1. Baird SM, Marsh PA, Padiglione A, et al. Review of epiglottitis in the post Haemophilus influenzae type-b vaccine era. ANZ J Surg 2018; 88: 1135–40. PMID: 30207030 PubMed  
 2. Sideris A, Holmes TR, Cumming B, et al. A systematic review and meta-analysis of predictors of airway intervention in adult epiglottitis. Laryngoscope 2020; 130: 465–73. PMID: 31173373 PubMed  
 3. Guldfred LA, Lyhne D, Becker BC. Acute epiglottitis: epidemiology, clinical presentation, management and outcome. J Laryngol Otol 2008; 122: 818. PubMed  
 4. Shah RK, Roberson DW, Jones DT. Epiglottitis in the Hemophilus influenzae type B vaccine era: changing trends. Laryngoscope 2004; 114: 557. PubMed  
 5. Briem B, Thorvardsson O, Petersen H. Acute epiglottitis in Iceland 1983-2005. Auris Nasus Larynx, 2009; 36:46-52. PMID: 18502071 PubMed  
 6. Bizaki AJ, Numminen J, Vasama JP, et al. Acute supraglottitis in adults in Finland: review and analysis of 308 cases. Laryngoscope, 2011;121(10):2107-13. PMID: 21898436 PubMed  
 7. Tsai YT, Huang EI, Chang GH et al. Risk of acute epiglottitis in patients with preexisting diabetes mellitus: A population-based case-control study. PLoS One 2018; 13: e0199036. PMID: 29889887 PubMed  
 8. Galitz YS, Shoffel-Havakuk H, Cohen O, et al. Adult acute supraglottitis: Analysis of 358 patients for predictors of airway intervention. Laryngoscope 2017; 127: 2106–12. PMID: 28493349 PubMed  
 9. Helsedirektoratet. Epiglotitt. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Helsedirektoratet, Oslo. Sist oppdatert 15.03.2022. Siden lest 19.09.2022 helsedirektoratet.no  
 10. Buserud Ø, Engesæter IØ, Mjelle KE, Kristensen F, Wendelbo Ø. Epiglottitt. Tidsskr Nor Legeforen 2020. PMID: 32998500 PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Hasse Melbye, spesialist i allmennmedisin, professor ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
 • Leif Bjermer, professor i lungesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • Roald Bolle, overlege og 1. amanuensis, barneavdelingen, Regionsykehuset og Universitetet i Tromsø