Hopp til hovedinnhold

Exanthema subitum

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Sykdom med feber og etterfølgende utslett, forårsaket av herpesvirus 6 eller 7
Forekomst:
Forekommer nesten utelukkende hos barn mellom 6 måneder og 3 år
Symptomer:
Barnet blir akutt sykt med høy feber (40°), få fokale symptom og god allmenntilstand. Etter 3-5 dagers feber faller temperaturen og et utslett kommer til syne og forsvinner i løpet av 1-2 døgn
Funn:
Makulopapuløst eksantem, mest på overkropp, ev. også hode/hals/armer
Diagnostikk:
Ingen tilleggsundersøkelser er påkrevd
Behandling:
Er vanligvis unødvendig, eventuelt feberdempende medisin
  1. Mullins TB, Krishnamurthy K. Roseola Infantum. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan. 2021 Jul 10. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov  
  2. Stone RC, Micali GA, Schwartz RA. Roseola infantum and its causal human herpesviruses. Int J Dermatol. 2014 Apr;53(4):397-403. PubMed  
  3. Tesini BL, Epstein LG, Caserta MT. Clinical impact of primary infection with roseoloviruses. Curr Opin Virol. 2014 Dec;9:91-6. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov  
  4. Tremblay C, Brady MT. Roseola infantum (exanthem subitum). UpToDate, last updated June 03, 2021. UpToDate  
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Stein E Høyer, overlege barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø