Hopp til hovedinnhold

Falsk krupp

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Øvre luftveisinfeksjon med plutselig innsettende gjøende hoste, ofte stridor og heshet, og økt respirasjonsarbeid. Skyldes ødem i slimhinnen distalt for stemmebåndene. Parainfluensavirus hyppigste agens. 
Forekomst:
Hyppigst i alderen ½ til 6 år. En belgisk studie viste at blant 5-8 år gamle barn hadde 15,5% hatt minst én episode av krupp, mens 5% hadde hatt tre eller flere anfall med krupp.
Symptomer:
Karakteristisk hard, gjøende hoste, inspiratorisk stridor. Varierende grad av økt respirasjonsarbeid og inndragninger. 
Funn:
Oftest normale funn bortsett fra lette forkjølelsessymptomer.
Diagnostikk:
Sjelden aktuelt med ytterligere prøver
Behandling:
Kald luft lindrer, ro, oppreist posisjon. Perorale steroider, og ev.  inhalasjon med adrenalin ved behov for akutt lindring. Symptomene går vanligvis tilbake i løpet av 48 timer
 1. Smith DK, McDermott AJ, Sullivan JF. Croup: Diagnosis and Management. Am Fam Physician 2018; 97: 575-80. pmid:29763253 PubMed  
 2. Døllner H, Bains G, Hamidi P et al. Akutt laryngitt. Akuttveileder i pediatri. Sist revidert 2022. www.helsebiblioteket.no  
 3. Bjornson CL, Johnson DW. Croup in children. CMAJ. 2013;185(15):1317-1323. PubMed  
 4. Gates A, Gates M, Vandermeer B, Johnson C, Hartling L, Johnson DW, Klassen TP. Glucocorticoids for croup in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 8. Art. No.: CD001955. DOI: 10.1002/14651858.CD001955.pub4 DOI  
 5. Weinberg GA, Hall CB, Iwane MK, et al. Parainfluenza virus infection of young children: estimates of the population-based burden of hospitalization. J Pediatr 2009; 154: 694. pmid:19159905 PubMed  
 6. Kristoffersen AW, Nordbø SA, Rognlien AG et. al. Coronavirus Causes Lower Respiratory Tract Infections Less Frequently Than RSV in Hospitalized Norwegian Children. Pediatr Infect Dis J 2010. PMID: 21057374 PubMed  
 7. Smittevernveilederen. Metapneumovirus-infeksjoner (humant) - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 28.06.2023. www.fhi.no  
 8. Bjornson C, Johnson D. Croup. BMJ Best Practice, last updated 28 Apr 2023. bestpractice.bmj.com  
 9. Siebert JN, Salomon C, Taddeo I et al. Outdoor Cold Air Versus Room Temperature Exposure for Croup Symptoms: A Randomized Controlled Trial. Pediatrics. 2023 Aug 1:e2023061365. Epub ahead of print. PMID: 37525974 PubMed  
 10. Aregbesola A, Tam CM, Kothari A, et al. Glucocorticoids for croup in children. Cochrane Database Syst Rev. 2023 Jan 10;1(1):CD001955. Cochrane (DOI)  
 11. Parker CM, Cooper MN. Prednisolone Versus Dexamethasone for Croup: a Randomized Controlled Trial. Pediatrics 2019; 144: e20183772. pmid:31416827 PubMed  
 12. Berg A, Furu K, Einen M, Spigset O. Bør barn behandles med efedrin mikstur?. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 2474–5. tidsskriftet.no  
 13. Bjornson C, Russell K, Vandermeer B, Klassen TP, Johnson DW. Nebulized epinephrine for croup in children. Cochrane Database of Syst Rev 2013, Issue 10. Art. No.: CD006619. DOI: 10.1002/14651858.CD006619.pub3 DOI  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Stein E Høyer, overlege barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø
 • Hasse Melbye, spesialist i allmennmedisin, førsteamanuensis ved institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø