Hopp til hovedinnhold

Femte barnesykdom (eryth. inf.)

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjonssykdom forårsaket av parvovirus B19. Er vanligvis en uskyldig barnesykdom, men kan ved smitte i svangerskapet forårsake alvorlige komplikasjoner
Forekomst:
Forekommer først og fremst hos små barn 3-8 (-15) år gamle; spedbarn og voksne angripes sjeldnere
Symptomer:
Prodromalfase med forkjølelsessymptomer som varer 2-3 dager, etterfølges av utslettfase
Funn:
Først høyrødt utslett i kinnene, blekhet rundt munnen og lett feber. Deretter makulopapuløst utslett på kroppen som kan vare ved en tid. Ev. leddplager. 
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er vanligvis ikke påkrevd, men ved mistanke om infeksjon i svangerskap tas serologi
Behandling:
Ev. symptomlindrende behandling. Bekreftet infeksjon hos en gravid henvises fostermedisinsk senter
 1. Ebbing C, Njølstad G, Kiserud T. Parvovirus B19-infeksjon - en livstruende fostersykdom. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2354-6. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 2. Stray-Pedersen B, Hordnes K, Hoddevik G, Michelsen H. Parvovirus B 19. Veileder i fødselshjelp 2014. Norsk gynekologisk forening og Den norske legeforening
 3. Fean WS, Yee CF, Cincotta RB et al. Human parvovirus B19 infection in pregnancy: should screening be offered to the low-risk population? Aust N Z J Obstet Gynaecol 2002; 42: 347-51. PubMed  
 4. Heegaard ED, Brown KE. Human parvovirus B19. Clin Microbiol Rev 2002; 15: 485-505. PubMed  
 5. Broliden K. Parvovirus B19-infektion - en riskfaktor under graviditet. Asymptomatic sjukdomsförlopp försvårar prevention och behandling. Läkartidningen 2003; 100: 222-4.
 6. Enders M, Weidner A, Zoellner I, et al. Fetal morbidity and mortality after acute human parvovirus B19 infection in pregnancy: prospective evaluation of 1018 cases. Prenat Diagn 2004; 24: 513. pmid:15300741 PubMed  
 7. Tolfvenstam T, Papadogiannakis N, Norbeck O et al. Frequency of human parvovirus B19 infection in intrauterine fetal death. Lancet 2001; 357: 1494-7. PubMed  
 8. Dembinski J, Haverkamp F, Maara H et al. Neurodevelopmental outcome after intrauterine red cell transfusion for parvovirus B19-induced fetal hydrops. BJOG 2002; 109: 1232-4. PubMed  
 9. Nyman M, Skjoldebrand-Sparre L. Parvovirus B19. www.infpreg.com (8.9.2003).
 10. Folkehelseinstituttet. Erythema infectiosum (femte barnesykdom, parvovirus B19) - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 06.02.2019. Siden lest 20.01.2021 fhi.no  
 11. Lauren CT. Erythema infectiosum. Best Practice, last updated Oct 29, 2014.
 12. Cosmi E, Mari G, Delle CL et al. Noninvasive diagnosis by Doppler ultrasonography of fetal anemia resulting from parvovirus infection. Am J Obstet Gynecol 2002; 187: 1290-3. pmid:12439522 PubMed  
 13. Teixeira JM, Duncan K, Letsky E et al. Middle cerebral artery peak systolic velocity in the prediction of fetal anemia. Ultrasound Obstet Gynecol 2000; 15: 205-8. PMID: 10846775 PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Trine Hessevik Paulsen, allmennlege og redaksjonsmedarbeider i NEL
 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Stein E Høyer, overlege barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø