Hopp til hovedinnhold

Femte barnesykdom

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Infeksjonssykdom forårsaket av parvovirus B19. Er vanligvis en uskyldig barnesykdom, men kan ved smitte i svangerskapet forårsake alvorlige komplikasjoner
Forekomst:
Forekommer først og fremst hos små barn 3-8 (-15) år gamle; spedbarn og voksne angripes sjeldnere
Symptomer:
Prodromalfase med forkjølelsessymptomer som varer 2-3 dager, etterfølges av utslettfase
Funn:
Først høyrødt utslett i kinnene, blekhet rundt munnen og lett feber. Deretter makulopapuløst utslett på kroppen som kan vare ved en tid. Ev. leddplager. 
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er vanligvis ikke påkrevd, men ved mistanke om infeksjon i svangerskap tas serologi
Behandling:
Ev. symptomlindrende behandling. Bekreftet infeksjon hos en gravid henvises fostermedisinsk senter

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Oppfølging

Plan

Illustrasjoner

Bilder

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Trine Hessevik Paulsen, allmennlege og redaksjonsmedarbeider i NEL
  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Stein E Høyer, overlege barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø