Hopp til hovedinnhold

Hånd-, fot- og munnsykdom

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Virusinfeksjon med utslett i munn, hender og på føtter, hyppigst forårsaket av Coxsachievirus A16.
Forekomst:
Først og fremst hos barn under 10 år. Vanligst sommer og høst
Symptomer:
En stor andel er asymptomatiske. Initialt feber og lett nedsatt allmenntilstand. Deretter sår hals med enantem. Samtidig eller like etter utvikles som regel ømme vesikler på håndryggen, ev. i håndflatene
Funn:
Feber. Utslett i munn, på hender og ev. på føtter
Diagnostikk:
Ingen aktuelle tilleggsundersøkelser
Behandling:
Kun symptomatisk behandling
 1. European Centre for Disease Prevention and Control: Outbreak of enterovirus A71 with severe neurological symptoms among children in Catalonia, Spain. 14 June 2016 ecdc.europa.eu  
 2. Banta J, Lenz B, Pawlak M, et al. Outbreak of hand, foot, and mouth disease caused by coxsackievirus A6 among basic military trainees — Texas, 2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2016 Jul 8; 65:678. DOI: 10.15585/mmwr.mm6526a3 DOI  
 3. Nervi SJ. Hand-foot-and-mouth disease. Medscape, last updated Sep 02, 2015.
 4. Aleksandersen E, Vainio K. Enterovirus 71 - aktuell også i Norge. MSIS, Ukerapport 35, 2003.
 5. Wang SM, Liu CC. Enterovirus 71: epidemiology, pathogenesis and management. Expert Rev Anti Infect Ther. 2009 Aug. 7(6):735-42.
 6. CDC. Diseases and condtions. Hand, Foot & Mouth Disease. Sist revivdert juli 2016. www.cdc.gov  
 7. Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen. Hånd-, fot- og munnsyke og andre coxsackievirusinfeksjoner - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 27.01.2023. Siden lest 10.02.2023 www.fhi.no  
 8. Zhu F-C, Meng F-Y, Li J-X, et al. Efficacy, safety, and immunology of an inactivated alum-adjuvant enterovirus 71 vaccine in children in China: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2013. doi:10.1016/S0140-6736(13)61049-1 DOI  
 9. Hardin J, Haber RM. Onychomadesis: literature review. Br J Dermatol 2015; 172: 592-6. pmid: 25132198 PubMed  
 10. Shin JY, Cho BK, Park HJ. A clinical study of nail changes occuring secondary to hand-foot-mouth disease: Onychomadesis and Beau's lines. Ann Dermatol 2014; 26: 280-3. doi: 10.5021/ad.2014.26.2.280 DOI  
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL
 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim