Hopp til hovedinnhold

Hånd-, fot- og munnsykdom

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Virusinfeksjon med utslett i munn, hender og fotsåler, hyppigst forårsaket av Coxsachievirus A16.
Forekomst:
Først og fremst hos barn under 10 år. Vanligst sommer og høst
Symptomer:
Initialt feber og lett nedsatt allmenntilstand. Deretter sår hals. Samtidig eller like etter utvikles som regel ømme vesikler på håndryggen, ev. i håndflatene
Funn:
Feber. Utslett i munn, på hender og ev. på føtter
Diagnostikk:
Ingen aktuelle tilleggsundersøkelser
Behandling:
Kun symptomatisk behandling

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Smittefare

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Terapi

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Barnehage/dagmamma

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig informasjon

Oppfølging

Plan

Illustrasjoner

Bilder

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL
  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim