Hopp til hovedinnhold

Hepatitt B hos barn

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon i leveren forårsaket av hepatitt B virus
Forekomst:
Det er få tilfeller av hepatitt B blant barn i Norge, men innvandring øker forekomsten
Symptomer:
Akutt infeksjon er ofte asymptomatisk, men kan også gi symptomer som kvalme, oppkast, anoreksi og subfebrilitet. Senere oppstår ikterus
Funn:
Kan være ikterus
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser viser økt ALAT, ev. forhøyet bilirubin og positive serologiske prøver
Behandling:
Har som mål å hemme utviklingen av leverskade ved å undertrykke viral replikasjon eller å eliminere infeksjonen med interferon-alfa eller lamivudin
 1. Rojahn A, Døllner H, Klingenberg C. Hepatitt-B-virus (HBV). Generell veileder i pediatri. Sist revidert 2019. https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5965&menuitemkeylev3=6031&key=144453
 2. Lok AS, McMahon BJ. Chronic hepatitis B: update 2009. Hepatology. 2009;50:661-662. PubMed  
 3. WHO. Hepatitis B, fact sheets. Last updated 27 July 2021. www.who.int  
 4. Folkehelseinstituttet. Hepatitt B. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 25.11.2018. www.fhi.no  
 5. Den norske legeforening. Faglig veileder for utredning og behandling aV hepatitt B. Oslo nov. 2017. legeforeningen.no  
 6. Jonas MM; Chang MH, Sokal E, et al. Randomized, controlled trial of entecavir versus placebo in children with hepatitis B envelope antigen-positive chronic hepatitis B. Hepatology 2016; 63: 377-87. pmid:26223345 PubMed  
 7. Ladhani SN, Flood JS, Amirthalingam G, et al. Epidemiology and clinical features of childhood chronic hepatitis B infection diagnosed in England. Pediatr Infect Dis J 2014; 33:130. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Astrid Rojahn, overlege, Seksjon for infeksjonssykdommer, Barnemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus, Oslo
 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Karl-Olaf Wathne, overlege, Seksjon for infeksjonssykdommer, Barnemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus, Oslo