Hopp til hovedinnhold

Hepatitt C hos barn

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon i leveren med hepatitt C virus (HCV)
Forekomst:
Er en sjelden sykdom hos friske barn i den vestlige verden. Hyppigst smitte fra mor til barn ved svangerskap eller fødsel. 
Symptomer:
Viktig årsak til kronisk leversykdom. De fleste barna er asymptomatiske
Funn:
I tidlig fase normale kliniske funn
Diagnostikk:
Anti-HCV positiv og HCV-RNA-positiv
Behandling:
Antiviral behandling ved kronisk infeksjon gis helst etter 12 års alder 
 1. Rojahn A, Døllner H, Klingenberg C. Hepatitt-C-virus (HCV). Generell veileder i pediatri. Sist revidert 2019. www.helsebiblioteket.no  
 2. Dalgard O, Konopski Z, Bosse FJ et al. Hepatitt C utredning og behandling. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: e1-8. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 3. Folkehelseinstituttet. Hepatitt C - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 02.04.2019. www.fhi.no  
 4. Goldberg E, Chopra S, O'Donovan DJ. Vertical transmission of hepatitis C virus. UpToDate, last updated Sep 29, 2014. UpToDate  
 5. Ho A, Orton R, Tayler R, et al. Adeno-associated virus 2 infection in children with non-A-E hepatitis. Nature 2023. pmid:36996873 PubMed  
 6. Karnsakul W, Schwarz KB. Management of Hepatitis C Infection in children in the era of Direct-acting Antiviral Agents. J Viral Hepat. 2019;26(9):1034-1039. doi:10.1111/jvh.13113 DOI  
 7. European Paediatric Hepatitis C Virus Network. Three broad modalities in the natural history of vertically acquired hepatitis C virus infection. Clin Infect Dis. 2005; 41: 45. PMID: 15937762 PubMed  
 8. Wasitthankasem R, Vichaiwattana P, Auphimai C, et al. HCV core antigen is an alternative marker to HCV RNA for evaluating active HCV infection: implications for improved diagnostic option in an era of affordable DAAs. Peer J 2017. pmid:29134150 PubMed  
 9. Schwarz KB, Gonzalez-Peralta RP, Murray KF, et al. The combination of ribavirin and peginterferon is superior to peginterferon and placebo for children and adolescents with chronic hepatitis C. Gastroenterology 2011; 140: 450-458. Gastroenterology  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Astrid Rojahn, overlege, Seksjon for infeksjonssykdommer, Barnemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus, Oslo
 • Karl-Olaf Wathne, overlege, Seksjon for infeksjonssykdommer, Barnemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus, Oslo
 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim