Hopp til hovedinnhold

Kikhoste

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Infeksjon med bakterien Bordetella pertussis som fører til anfallsvis hoste som vedvarer opptil seks uker.
Forekomst:
Økende forekomst i alle aldersgrupper, størst økning blandt tenåringer og voksne.
Symptomer:
Det kliniske bildet kan variere mye og avhenger bl.a. av pasientens alder, klassisk kiking mangler ofte, spesielt etter barnealder.
Funn:
Kliniske funn er beskjedne, ev. lett rubor i slimhinnene i øvre luftveier.
Diagnostikk:
PCR er en sensitiv metode som gir raskt svar, men den bør tas i løpet av de første tre til fire ukene.
Behandling:
Antibiotika har terapeutisk effekt dersom det gis innen 3 uker etter symptomene startet.

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Annen behandling

Smittefare

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Barnehage og kikhoste

Trygdemedisin

Allmennfarlig smittsom sykdom

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Illustrasjoner

Video

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus