Hopp til hovedinnhold

Kikhoste

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Infeksjon med bakterien Bordetella pertussis som fører til anfallsvis hoste som vedvarer opptil seks uker.
Forekomst:
Økende forekomst i alle aldersgrupper, størst økning blandt tenåringer og voksne.
Symptomer:
Det kliniske bildet kan variere mye og avhenger bl.a. av pasientens alder, klassisk kiking mangler ofte, spesielt etter barnealder.
Funn:
Kliniske funn er beskjedne, ev. lett rubor i slimhinnene i øvre luftveier.
Diagnostikk:
PCR er en sensitiv metode som gir raskt svar, men den bør tas i løpet av de første tre til fire ukene.
Behandling:
Antibiotika har terapeutisk effekt dersom det gis innen 3 uker etter symptomene startet.
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus