Hopp til hovedinnhold

Kikhoste

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon med bakterien Bordetella pertussis som fører til anfallsvis hoste som vedvarer opptil seks uker.
Forekomst:
Økende forekomst i alle aldersgrupper, størst økning blandt tenåringer og voksne.
Symptomer:
Det kliniske bildet kan variere mye og avhenger bl.a. av pasientens alder, klassisk kiking mangler ofte, spesielt etter barnealder.
Funn:
Kliniske funn er beskjedne, ev. lett rubor i slimhinnene i øvre luftveier.
Diagnostikk:
PCR er en sensitiv metode som gir raskt svar, men den bør tas i løpet av de første tre til fire ukene.
Behandling:
Antibiotika har terapeutisk effekt dersom det gis innen 3 uker etter symptomene startet.
 • Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
 1. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
 2. Smittevernveilederen. Kikhoste (pertussis) - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist endret 23.02.2019. Siden lest 19.10.2021
 3. Halperin SA. Pertussis - a disease and vaccine for all ages. N Engl J Med 2005; 353: 1615-7. PubMed  
 4. Kline JM, Lewis WD, Smith EA, et al. Pertussis: a reemerging infection. Am Fam Physician 2013; 88: 507-14. American Family Physician  
 5. Wang K, Bettiol S, Thompson MJ, Roberts NW, Perera R, Heneghan CJ, Harnden A. Symptomatic treatment of the cough in whooping cough. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 9. Art. No.: CD003257. DOI: 10.1002/14651858.CD003257.pub5 DOI  
 6. Dudman SG, Trøseid M, Jonassen TØ, Steinbakk M. Kikhoste - et økende problem i Norge. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 305-8. PubMed  
 7. Bordet J, Gengou U. Le microbe de la coqueluche. Ann Inst Pasteur 1906; 20: 48-68. PubMed  
 8. Mattoo S, Cherry JD. Molecular pathogenesis, epidemiology, and clinical manifestations of respiratory infections due to Bordetella pertussis and other Bordetella subspecies. Clin Microbiol Rev 2005; 18: 326-82. PubMed  
 9. Pontoppidan PE, Høgh B. Antibiotikabehandling af kighoste. Ugeskr Læger 2006; 168: 2802-5. PubMed  
 10. Greve-Isdahl M, Vestrheim DF. Kikhoste - Hvorfor har vi sykdom når vaksinasjonsdekningen er høy? Utposten nr 1. 2020 www.utposten.no  
 11. Halperin SA, Smith B, Russell M, et al. An adult formulation of a five-component acellular pertussis vaccine combined with diphtheria and tetanus toxoids is safe and immunogenic in adolescents and adults. Vaccine 2000; 18: 1312-9. PubMed  
 12. Ward JI, Cherry JD, Chang S-J, et al. Efficacy of an acellular pertussis vaccine among adolescents and adults. N Engl J Med 2005; 353: 1555-63. New England Journal of Medicine  
 13. World Health Organization. Pertussis surveillance: Global meeting, October 16 - 18, 2000. WHO/V&B/01. Report No.19. Genève: WHO, 2000.
 14. Faye-Lund A, Syversen G, Wathne K-O. Kikhoste hos barn. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1938-40. PubMed  
 15. Moore A, Ashdown HF, Shinkins B, et al. Clinical Characteristics of Pertussis-Associated Cough in Adults and Children: A Diagnostic Systematic Review and Meta-Analysis. Chest 2017; 152: 353-67. pmid:28511929 PubMed  
 16. Schellekens J, von Konig CH, Gardner P. Pertussis sources of infection and routes of transmission in the vaccination era. Pediatr Infect Dis J 2005; 24: S19-S24.
 17. Edwards KM. Is pertussis a frequent cause of cough in adolescents and adults? Should routine pertussis immunization be recommended? Clin Infect Dis 2001; 15: 1698-9. PubMed  
 18. Cherry JD, Grimprel E, Guiso N et al. Defining pertussis epidemiology: clinical, microbiologic and serologic perspectives. Pediatr Infect Dis J 2005; 24: S25-S34.
 19. Fung KSC, Yeung WL, Wong TW, So KW, Cheng AFB. Pertussis - a re-emerging infection? J Infect 2004; 48: 145 - 8. PubMed  
 20. Altunaiji S, Kukuruzovic R, Curtis N, Massie J. Antibiotics for whooping cough (pertussis). Cochrane Database of Systematic Reviews 2007; 3: CD004404. Assessed as up-to-date: 18 JAN 201.1 doi:10.1002/14651858.CD004404.pub3 DOI  
 21. Barlow RS, Reynolds LE, Cieslak PR, et al. Vaccinated childreen and adolescents with pertussis infections experience reduced illness severity and duration, Oregon, 2010-2012. Clin Infect Dis 2014; 58: 1523. PubMed  
 22. Gkentzi D, Katsakiori P, Marangos M, et al. Maternal vaccination against pertussis: a systematic review of the recent literature. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2017 May 3. pii: fetalneonatal-2016-312341. doi: 10.1136/archdischild-2016-312341. (Review) PMID: 28468899 PubMed  
 23. Namachivayam P, Shimizu K, Butt W. Pertussis: severe clinical presentation in pediatric intensive care and its relation to outcome. Pediatr Crit Care Med. 2007;8(3):207–211.
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus