Hopp til hovedinnhold

Kusma

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En infeksjon som skyldes kusmavirus (paramyxovirus), og kjennetegnes ved feber, akutt hevelse av glandula parotis, ev. også glandula submandibularis og sublingualis.
Forekomst:
Sjelden etter at MMR-vaksinen ble innført - ca. 20 tilfeller årlig i Norge
Symptomer:
Feber, utilpasshet, hodepine og anoreksi i ca. 1 døgn før betennelsen i glandula parotis blir synlig
Funn:
Hevelse i glandula parotis, hos 80% dobbelsidig
Diagnostikk:
Spyttprøve og serologi anbefales hos alle ved klinisk mistanke om kusma. 
Behandling:
Det finnes ingen effektiv antiviral behandling mot kusmavirus. Meldingsplikt gruppe A. Forebygges med MMR-vaksine.
 1. Defendi GL. Mumps. Medscape, last updated Dec 21, 2017. reference.medscape.com  
 2. Gupta RK, Best J, MacMahon E. Mumps and the UK epidemic 2005. BMJ 2005; 330: 1132-5. PubMed  
 3. Smittevernveilederen. Kusma - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 27.08.2019. Siden besøkt des. 2020 fhi.no  
 4. Albrecht MA. Mumps. UpToDate, last updated Jul 23, 2021. UpToDate  
 5. Kutty PK, Kyaw MH, Dayan GH, et al. Guidance for isolation precautions for mumps in the United States: a review of the scientific basis for policy change. Clin Infect Dis 2010; 50:1619. PubMed  
 6. Kusmavaksinasjon - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist revidert 20.11.15
 7. Goon P, Cohen B, Jin L, Watkins R, Tudor-Williams G. MMR vaccine in HIV-infected children - potential hazards? Vaccine 2001; 19: 3816-9. PubMed  
 8. Dejucq N, Jegou B. Viruses in the mammalian male genital tract and their effects on the reproductive system. Microbiol Mol Biol Rev 2001; 65: 208-31. PubMed  
 9. Folkehelseinstituttet. Pågående kusmautbrudd i Norge. FHI 2015.
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Stein E Høyer, overlege barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø