Hopp til hovedinnhold

Kusma

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Kusma er en infeksjon som skyldes kusmavirus (paramyxovirus), og kjennetegnes ved feber, akutt hevelse av glandula parotis, ev. også glandula submandibularis og sublingualis.
Forekomst:
Sjelden etter at MMR-vaksinen ble innført - ca. 20 tilfeller årlig i Norge
Symptomer:
Feber, utilpasshet, hodepine og anoreksi i ca. 1 -døgn før betennelsen i glandula parotis blir synlig.
Funn:
Hevelse i glandula parotis, hos 80% dobbelsidig
Diagnostikk:
Spyttprøve og serologi anbefales hos alle ved klinisk mistanke om kusma. 
Behandling:
Det finnes ingen effektiv antiviral behandling mot kusmavirus. Meldingsplikt gruppe A. Forebygges med MMR-vaksine.

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Meldingsplikt

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Bilder

Tegninger

Animasjoner

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Stein E Høyer, overlege barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø