Hopp til hovedinnhold

Meslinger

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Forårsakes av morbillivirus og regnes som den alvorligste av de vanlige utslettsykdommene
Forekomst:
Svært smittsom og den vanligste dødsårsak blant de barnesykdommer som kan forebygges med vaksinasjon. Vaksinegraden i Norge er høy, og innenlandssmitte er svært uvanlig
Symptomer:
De første symptomene er feber, hoste, snue, lysskyhet
Funn:
Etter noen dager kommer enantem i munnen (kopliske flekker) og utslettet blir synlig, samtidig som symptomene blusser opp. Utslettet begynner vanligvis bak ørene, og sprer seg til hele kroppen
Diagnostikk:
Serumprøve og munnsekret/spyttprøve anbefales for å bekrefte diagnosen
Behandling:
MMR-vaksine forebygger. Pasienten bør isoleres, det finnes ingen effektiv antiviral behandling. Behandlingen består av symptomlindring og unngåelse av komplikasjoner
 1. Moss WJ. Measles. Lancet. 2017 Dec 2;390(10111):2490-2502. Epub 2017 Jun 30. PMID: 28673424. PubMed  
 2. Smittevernveilederen. Meslinger. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 03.04.2019. www.fhi.no  
 3. WHO Media centre: Measles fact sheet, 5 December 2019. www.who.int  
 4. Hübschen JM, Gouandjika-Vasilache I, Dina J. Measles. Seminar. Lancet 2022. doi:10.1016/S0140-6736(21)02004-3 DOI  
 5. Yang HM, Mao M, Wan C. Vitamin A for treating measles in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD001479. DOI: 10.1002/14651858.CD001479.pub3. DOI  
 6. Cherry JD, Zahn M. Clinical Characteristics of Measles in Previously Vaccinated and Unvaccinated Patients in California. Clin Infect Dis 2018; 67: 1315-9. pmid:29878209 PubMed  
 7. Folkehelseinstitutttet. Ansatte i helsetjenesten bør være beskyttet mot meslinger. FHI 09.01.2018. www.fhi.no  
 8. Goldhaber-Fiebert JD, Lipsitch M, Mahal A, Zaslavsky AM, Salomon JA. Quantifying Child Mortality Reductions Related to Measles Vaccination. PLoS ONE, 2010; 5(11): e13842.
 9. Leuridan E, Hens N, Hutse V, et al. Early waning of maternal measles antibodies in era of measles elimination: longitudinal study. BMJ 2010; 340: c1626. BMJ (DOI)  
 10. Young MK, Nimmo GR, Cripps AW, Jones MA. Post-exposure passive immunisation for preventing measles. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 4. Art. No.: CD010056. DOI: 10.1002/14651858.CD010056.pub2 DOI  
 11. Mina MJ, Metcalf CJE, de Swart RL, et al. Long-term measles-induced immunomodulation increases overall childhood infectious disease mortality. Science 2015; 348: 694-9. doi:10.1126/science.aaa3662 DOI  
 12. Hviid A, Hansen JV, Frisch M, Melbye M. Measles, Mumps, Rubella Vaccination and Autism: A Nationwide Cohort Study. Ann Intern Med 2019. pmid:30831578 PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Stein E Høyer, overlege barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø