Hopp til hovedinnhold

Meslinger

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Forårsakes av morbillivirus og regnes som den alvorligste av de vanlige utslettsykdommene
Forekomst:
Svært smittsom og den vanligste dødsårsak blant de barnesykdommer som kan forebygges med vaksinasjon. Vaksinegraden i Norge er høy, og innenlandssmitte er svært uvanlig
Symptomer:
De første symptomene er feber, hoste, snue, lysskyhet
Funn:
Etter noen dager kommer enantem i munnen (kopliske flekker) og utslettet blir synlig, samtidig som symptomene blusser opp. Utslettet begynner vanligvis bak ørene, og sprer seg til hele kroppen
Diagnostikk:
Serumprøve og munnsekret/spyttprøve anbefales for å bekrefte diagnosen
Behandling:
MMR-vaksine forebygger. Pasienten bør isoleres, det finnes ingen effektiv antiviral behandling. Behandlingen består av symptomlindring og unngåelse av komplikasjoner

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Meldeplikt

Meslinger og barnehage

Meslinger i graviditeten

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Bilder

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Stein E Høyer, overlege barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø