Hopp til hovedinnhold

Rubella, røde hunder

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjonssykdom karakterisert ved utslett, feber og lymfeknutesvulst og forårsaket av rubellavirus
Forekomst:
Etter innføring av vaksinasjon er rubellasykdommen i praksis utryddet i Norge
Symptomer:
Lett feber, utilpasshet og forkjølelses-symptomer etterfulgt av utslett
Funn:
Blekrøde makulopapulære utslett 1-4 dager etter symptomdebut. Brer seg vanligvis fra ansikt, til truncus til ekstremiteter
Diagnostikk:
Ev. bekreftelse av diagnose med serologiske prøver
Behandling:
Det finnes ingen effektiv behandling mot viruset. Sykdommen går over av seg selv. 
  1. Banatvala JE, Brown DWG. Rubella. Lancet 2004; 363: 1127-37. PubMed  
  2. Ezike E. Pediatric rubella. Medscape, last updated Dec 18, 2014 .
  3. Smittevernveilederen. Rubella (røde hunder) - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 04.04.2019.
  4. Riley LE. Rubella in pregnancy. UpToDate, last updated March 06, 2014. UpToDate  
  5. Morgan-Capner P, Crowcroft N, and the PHLS Joint Working Party of the Advisory Committees of Virology and Vaccines and Immunisation. Guidelines on the management of, and exposure to, rash illness in pregnancy (including consideration of relevant antibody screening programmes in pregnancy). Commun Dis Public Health 2002; 5: 59-71. PubMed  
  6. Barlinn R, Dudmann S, Riise ØR, Nøkleby H. Immunitet mot rubella (røde hunder) - en litteraturgjennomgang med anbefalinger. Folkehelseinstituttet 2016 www.fhi.no  
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Stein E Høyer, overlege barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø