Hopp til hovedinnhold

Rubella, røde hunder

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Infeksjonssykdom karakterisert ved utslett, feber og lymfeknutesvulst og forårsaket av rubellavirus
Forekomst:
Etter innføring av vaksinasjon er rubellasykdommen i praksis utryddet i Norge
Symptomer:
Lett feber, utilpasshet og forkjølelses-symptomer etterfulgt av utslett
Funn:
Blekrøde makulopapulære utslett 1-4 dager etter symptomdebut. Brer seg vanligvis fra ansikt, til truncus til ekstremiteter
Diagnostikk:
Ev. bekreftelse av diagnose med serologiske prøver
Behandling:
Det finnes ingen effektiv behandling mot viruset. Sykdommen går over av seg selv. 

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Medfødt rubellasyndrom

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Terapi

Behandlingsmål

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Meldingsplikt

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Meldingsplikt

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Bilder

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Stein E Høyer, overlege barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø