Hopp til hovedinnhold

Skarlagensfeber

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Streptokokktonsillitt (GAS) med ledsagende utslett på grunn av frigjøring av toksiner
Forekomst:
Forekommer oftest i aldersgruppen 5 - 15 år
Symptomer:
Feber 38 - 40°. Sår hals. Utslett etter ½ til 2 dager. Hudavskalling etter 1 uke. Ofte mildere symptomer ved reinfeksjoner
Funn:
Konfluerende erytem. "Sandpapir"-lignende, av og til lettere å palpere enn å se. Ofte flammende rød i ansikt, men blek rundt munnen. Tonsilitt, kraftig rød, ofte med gråhvitt pussbelegg. Forstørrede fremre cervicale lymfeknuter. Ofte mindre uttalte funn ved reinfeksjoner 
Diagnostikk:
Streptest kan være aktuelt
Behandling:
GAS-infeksjon skal antibiotikabehandles. Førstevalg penicillin. Asymptomatisk GAS-bærerskap bør ikke behandles. 
  1. Smittevernveilederen. Streptokokk gruppe A-infeksjon - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 16.12.2022. www.fhi.no  
  2. Sotoodian B. Scarlet fever. Medscape, last updated Nov 09, 2015 .
  3. de Dios Javierre B, García Ventura M, Arrudi Moreno M, García Vera C. Escarlatina de repetición: una entidad frecuente Recurrent scarlet fever: A common entity. An Pediatr (Barc). 2017 Oct;87(4):232-233. Spanish. doi: 10.1016/j.anpedi.2017.01.003. Epub 2017 Feb 14. PMID: 28214258 PubMed  
  4. Helsedirektoratet (2022). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 07. september 2022, lest 01. februar 2023). www.helsedirektoratet.no  
  • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Ellen Berit Nordal, overlege, barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø