Hopp til hovedinnhold

Skarlagensfeber

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Streptokokktonsillitt (GAS) med ledsagende utslett på grunn av frigjøring av toksiner
Forekomst:
Forekommer oftest i aldersgruppen 5-15 år
Symptomer:
Feber 38-40°. Sår hals. Utslett etter ½ til 2 dager. Hudavskalling etter 1 uke.
Funn:
Konfluerende erytem. "Sandpapir"-lignende, av og til lettere å palpere enn å se. Ofte flammende rød i ansikt men blek rundt munnen. Tonsilitt, kraftig rød, ofte med gråhvitt pussbelegg. Forstørrede fremre cervicale lymfeknuter.
Diagnostikk:
Streptest kan være aktuelt.
Behandling:
GAS-infeksjon skal antibiotikabehandles. Førstevalg penicillin.
  1. Smittevernveilederen. Streptokokk gruppe A-infeksjon - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 18.06.2019. www.fhi.no  
  2. Sotoodian B. Scarlet fever. Medscape, last updated Nov 09, 2015 .
  3. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Ellen Berit Nordal, overlege, barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø