Hopp til hovedinnhold

Urinveisinfeksjon hos barn

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Bakteriell infeksjon. Misdannelser i urinveiene (og obstipasjon) disponerer. Øvre UVI skyldes oftest spredning fra nedre UVI.
Forekomst:
Hyppig årsak til feber hos småbarn. Blant 6-åringer har 7% av jentene og 2% av guttene hatt symptomatisk UVI
Symptomer:
Spedbarn kan debutere med kun feber, oppkast og redusert allmenntilstand (hyppigere øvre UVI). Hos barn over 3 år er pollakisuri og dysuri vanligere.
Funn:
Få funn, eventuelt bankeømhet over nyrelosjer.
Diagnostikk:
Urinundersøkelse (stix, mikroskopi, dyrkning) og adekvat prøvetaking. CRP.
Behandling:
Antibiotikabehandles. De minste barna bør innlegges i sykehus selv om peroral behandling er effektiv.
 1. Klingenberg C, Døllner H, Bjerre A. Urinveisinfeksjon. Akuttveileder i pediatri. Norsk barnelegeforening. Sist oppdatert 2020. Siden lest 05.05.2020.
 2. Leung AKC, Wong AHC, Leung AAM, Hon KL. Urinary Tract Infection in Children. Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov. 2019;13(1):2-18. PubMed  
 3. Simões e Silva AC, Oliveira EA. Update on the approach of urinary tract infection in childhood. J Pediatr (Rio J). 2015;91(6 Suppl 1):S2-S10.
 4. Expert Panel on Pediatric Imaging:, Karmazyn BK, Alazraki AL, et al. ACR Appropriateness Criteria® Urinary Tract Infection-Child. J Am Coll Radiol. 2017;14(5S):S362-S371.
 5. Shaikh N, Morone NE, Bost JE, Farrell MH. Prevalence of urinary tract infection in childhood: a meta-analysis. Pediatr Infect Dis J 2008; 27: 302-8. doi:10.1097/INF.0b013e31815e4122 DOI  
 6. Boon HA, Struyf T, Crèvecoeur J et al. Incidence rates and trends of childhood urinary tract infections and antibiotic prescribing: registry-based study in general practices (2000 to 2020). BMC Prim Care. 2022 Jul 20;23(1):177. PMID: 35858840 PubMed  
 7. Thaulow CM, Lindemann PC, Klingenberg C. Antibiotikaresistens ved urinveisinfeksjoner hos barn i Norge. E-pub. Tidsskr Nor Legeforen 2021. doi:10.4045/tidsskr.20.0889 DOI  
 8. National Institute for Health and Clinical Excellence. Urinary tract infection in under 16s: diagnosis and management. Published: 27 July 2022. www.nice.org.uk  
 9. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
 10. Shaikh KJ, Osio VA, Leeflang MM, et al. Procalcitonin, C-reactive protein, and erythrocyte sedimentation rate for the diagnosis of acute pyelonephritis in children. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Sep 10;9:CD009185. doi: 10.1002/14651858.CD009185.pub3. The Cochrane Library  
 11. Kaufman J, Fitzpatrick P, Tosif S, et al. Faster clean catch urine collection (Quick-Wee method) from infants: randomised controlled trial. BMJ 2017; 357: j1341. pmid:28389435 PubMed  
 12. Etoubleau C, Reveret M, Brouet D, et al. Moving from bag to catheter for urine collection in non-toilet-trained children suspected of having urinary tract infection: a paired comparison of urine cultures. J Pediatr 2009; 154: 803-6. PubMed  
 13. Yang S, Gill PJ, Anwar MR, et al. Kidney Ultrasonography After First Febrile Urinary Tract Infection in Children: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. Published online May 30, 2023. doi:10.1001/jamapediatrics.2023.1387 DOI  
 14. Fitzgerald A, Mori R, Lakhanpaul M, Tullus K. Antibiotics for treating lower urinary tract infection in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 8. Art. No.: CD006857. DOI: 10.1002/14651858.CD006857.pub2. The Cochrane Library  
 15. Krieger J. Urinary tract infections: what's new? J Urol 2002; 168: 2351 - 8. PubMed  
 16. Williams G, Hahn D, Stephens JH et al. Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2023, Issue 4. Art. No.: CD001321. DOI: 10.1002/14651858.CD001321.pub6 DOI  
 17. Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn. Dosering av Augmentin mikstur. Publisert 25.09.2019. www.legemidlertilbarn.no  
 18. Finnell SM, Carroll AE, Downs SM. Technical Report--Diagnosis and Management of an Initial UTI in Febrile Infants and Young Children. Pediatrics 2011; 128: e749. PMID: 21873694 PubMed  
 19. Hewitt IK, Pennesi M, Morello W, et al. Antibiotic Prophylaxis for Urinary Tract Infection-Related Renal Scarring: A Systematic Review. Pediatrics. 2017; 139 PMID: 28557737 PubMed  
 20. Williams G, Craig JC. Long-term antibiotics for preventing recurrent urinary tract infection in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 4. Art. No.: CD001534. DOI: 10.1002/14651858.CD001534.pub4. The Cochrane Library  
 21. The RIVUR Trial Investigators.Antimicrobial prophylaxis for children with vesicoureteral reflux. N Engl J Med 2014; doi: 10.1056/NEJMoa1401811 DOI  
 22. Craig JC, Simpson JM, Williams GJ, et al. Antibiotic prophylaxis and recurrent urinary tract infection in children. N Engl J Med 2009; 361: 1748-59. New England Journal of Medicine  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL
 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Anders Bærheim, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen
 • Stein E Høyer, avd. overlege, Barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø