Hopp til hovedinnhold

Vannkopper

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Vannkopper skyldes en infeksjon med varicella-zoster virus. Meget smittsom, dråpesmitte
Forekomst:
Rundt 40% smittes før 4 års alder, ca. 40% i alderen 4-8 år. Ved fylte 20 år har mer enn 95% vært smittet
Symptomer:
Feber og sykdomsfølelse fra 1-2 dager før utslettet bryter ut er vanlig. Symptomene er generelt økende med økende alder
Funn:
Hudlesjonene starter oftest i hodebunn og ansikt, spres til trunkus og ekstremitetene. Utslettet utvikles fra papler til vesikler med skorpedannelse etter ca. 24-48 timer
Diagnostikk:
Diagnosen stilles vanligvis på klinisk grunnlag. Ev. virusprøve eller baktusprøve (v/mistanke om sekundærinfeksjon)
Behandling:
Symptomatisk behandling ved behov. Antiviral behandling til alle med svekket immunitet eller alvorlig forløp. Det finnes effektiv vaksine, men vaksinen inngår ikke i barnevaksinasjonsprogrammet
 1. Heininger U, Seward JF. Varicella. Lancet 2006; 368: 1365-76. PubMed  
 2. Aebi C, Fischer K, Gorgievski M, Matter L and Muhlemann K. Age-specific seroprevalence to varicella-zoster virus: study in Swiss children and analysis of European data. Vaccine 2001; 19: 3097-103. PubMed  
 3. Bonhoeffer J, Baer G, Muehleisen B, et al. Prospective surveillance of hospitalisations associated with varicella-zoster virus infections in children and adolescents. Eur J Pediatr 2005; 164: 366-70. PubMed  
 4. Albrecht MA. Treatment of varicella (chickenpox) infection. UpToDate, last updated Jun 23, 2020. www.uptodate.com  
 5. Seward JF, Zhang JX, Maupin TJ et. al, Contagiousness of varicella in vaccinated cases, a household contact study. JAMA 2004; 292: 704-8. Journal of the American Medical Association  
 6. Suzuki K, Yoshikawa T, Ihira M, Ohashi M, Suga S and Asano Y. Spread of varicella-zoster virus DNA to the environment from varicella patients who were treated with oral acyclovir. Pediatr Int 2003; 45: 458-60. PubMed  
 7. Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen. Varicella (vannkopper) og herpes zoster (helvetesild) - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 11.11.2019. www.fhi.no  
 8. Katz J, Cooper EM, Walther RR, Sweeney EW and Dworkin RH. Acute pain in herpes zoster and its impact on health-related quality of life. Clin Infect Dis 2004; 39: 342-8. PubMed  
 9. Hall S, Maupin T, Seward J, et al. Second varicella infections: are they more common than previously thought? Pediatrics 2002; 109:1068. Pediatrics  
 10. Klingenberg C, Døllner H. Vannkopper - varicella. Generell veileder i pediatri. Sist revidert 2009
 11. Galil K, Lee B, Strine T, et al. Outbreak of varicella at a day-care center despite vaccination. N Engl J Med 2002; 347: 1909-15. New England Journal of Medicine  
 12. Leung AK, Kao CP, Sauve RS. Scarring resulting from chickenpox. Pediatr Dermatol 2001; 18: 378-80. PubMed  
 13. Ramm-Pettersen A, Wathne K-O. Varicella hos barn. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 956-9. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 14. de Martino M, Chiarugi A, Boner A, et al. Working Towards an Appropriate Use of Ibuprofen in Children: An Evidence-Based Appraisal. Drugs 2017; 77: 1295-311. pmid:28597358 PubMed  
 15. RELIS database 2018; spm.nr. 7127, RELIS Midt-Norge. Antihistaminer mot urtikaria til små barn. Siden besøkt 20.01.2021 relis.no  
 16. Skiveren J, Bermark S, et al.: Klinisk retningslinje for rensning af akutte og kroniske sår: Sæbe, skyllevæsker og skylletryk. Sist revidert 31.07.2017. Center for kliniske retningslinjer, Aalborg Universitet. www.cfkr.dk  
 17. Folkehelseinstituttet. Varicella- og herpes zoster-vaksine - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 28.10.2019. www.fhi.no  
 18. Felleskatalogen. Varilrix. Siden besøkt 20.01.2021. www.felleskatalogen.no  
 19. RELIS database 2018; spm.nr. 12688, RELIS Vest. Siden besøkt 21.01.2021 relis.no  
 20. Robert Koch Institut. Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Impfkalender 2020/2021. Siden besøkt 21.01.2021. www.rki.de  
 21. Government of Canada. Varicella (chickenpox) vaccine: Canadian Immunization Guide. Siden besøkt 21.01.2021 www.canada.ca  
 22. Macartney K, Heywood A, McIntyre P. Vaccines for post-exposure prophylaxis against varicella (chickenpox) in children and adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jun 23;6:CD001833. PMID: 24954057 PubMed  
 23. Granslo HN, Døllner H, Klingenberg C. Vannkopper - varicella. Pediatriveiledere. Generell veileder. Fra Norsk barnelegeforening. www.helsebiblioteket.no  
 24. Gershon AA. Is chickenpox so bad, what do we know about immunity to varicella zoster virus, and what does it tell us about the future? J Infect. 2017 Jun;74 Suppl 1(Suppl 1):S27-S33. PMID: 28646959 PubMed  
 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Marite Rygg, førsteamanuensis/overlege, Barneavdelingen, IKM, Universitetet i Tromsø/ Regionsykehuset i Tromsø