Hopp til hovedinnhold

Leukemi hos barn

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Malign blodsykdom som er en følge av forstyrret utvikling av leukocytter og deres forløpere i benmarg eller blod. Årsaken er vanligvis ukjent
Forekomst:
Leukemier utgjør samlet rundt 30% av krefttilfellene hos barn. 80% av disse er ALL. Økt forekomst ved f.eks. Downs syndrom, immundefekter, genskade etter stråling
Symptomer:
Uspesifikke tidlige symptomer: Redusert allmenntilstand, blekhet, feber, magesmerter, beinsmerter
Funn:
Blekhet, feber, forstørrede lymfeknuter, hudblødinger, hepatosplenomegali
Diagnostikk:
Leukocytter kan være både svært høye og svært lave, reduksjon i andre cellerekker, LD og urinsyre forhøyet
Behandling:
Primær hydrering og transfusjoner. Cytostatika, støttebehandling, ev. stamcelletransplantasjon
 1. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn, 2017. Leukemier.
 2. Barnekreftregisteret. Forekomst, behandling, overlevelse. Årsrapport 2021. www.kreftregisteret.no  
 3. Horton TM, Steuber CP. Overview of the presentation and diagnosis of acute lymphoblastic leukemia in children and adolescents. UpToDate, last updated Aug 2019. Siden besøkt 02.12.19 www.uptodate.com  
 4. Sinigaglia R, Gigante C, Bisinella G, et al. Musculoskeletal manifestations in pediatric acute leukemia. J Pediatr Orthop 2008; 28:20. PubMed  
 5. Hellebostad M, Kolmannskog S. Utredning ved mistanke om leukemi. Generell veileder i pediatri, 2009. Rev. 2017. www.helsebiblioteket.no  
 6. Hough R, Vora A. Crisis Management in the Treatment of Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia: Putting Right What Can Go Wrong (Emergency Complications of Disease and Treatment). Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2017; 2017(1): 251-58. pmid:29222263 PubMed  
 7. Mulrooney DA, Yeazel MW, Kawashima T, et al. Cardiac outcome in a cohort of adult survivors of childhood and adolescent cancer: retrospective analysis of the Childhood Cancer Survivor Study cohort. BMJ 2009; 339: b4606. BMJ (DOI)  
 8. Ward E, DeSantis C, Robbins A, et al. Childhood and adolescent cancer statistics, 2014. CA Cancer J Clin 2014; 64:83. PubMed  
 9. Oskarsson T, Söderhäll S, Arvidson J et al. Relapsed Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia in the Nordic Countries: Prognostic Factors, Treatment and Outcome. Haematologica 2016; 101: 68-76. pmid:26494838 PubMed  
 10. Ruud E, Kanellopoulos A, Zeller B et al. Senfølger etter akutt lymfatisk leukemi - hva vet pasientene?. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2052-5. pmid:23038194 PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Svein Kolmannskog, professor Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege Barneklinikken, Regionsykehuset i Trondheim