Hopp til hovedinnhold

Nevroblastom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Nevroblastom en embryonal tumor som utgår fra nevralrøret, og som kan oppstå hvor som helst i det sympatiske nervesystemet
Forekomst:
Den vanligste ekstrakraniale svulsttypen i barndommen, og det hyppigst diagnostiserte neoplasmet i spedbarnsalderen
Symptomer:
Tidlige symptomer og tegn er høyst varierende og avhenger av primærsvulstens lokalisasjon, utbredelse og eventuelle paraneoplastiske syndromer. Skjelettsmerter, fraktur, økt bukomfang, høyt blodtrykk, svetting, diaré er noen av disse
Funn:
Det første funn kan være en svulst i den ene flanken, ofte ledsaget av ukarakteristiske smerter. Ev. beinsmerter ved metastasering
Diagnostikk:
Er en hormonproduserende svulst og i over 90% av tilfellene kan det påvises økt utskillelse av katekolaminer i urin. 
Behandling:
Inkluderer kirurgi, kjemoterapi, radioterapi, immunterapi og i noen tilfelle kun observasjon. Alle behandles etter internasjonale protokoller
 1. Maris JM, Hogarty MD, Bagatell R, Cohn SL. Neuroblastoma. Lancet 2007; 369: 2106-20. PubMed  
 2. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn, 2020. www.helsebiblioteket.no  
 3. Schrøder H, Wacher J, Larsson H, et al. Forbedret overlevelse hos børn med neuroblastom. Ugeskr Læger 2010; 172: 2761. Ugeskrift for Læger  
 4. Shohet JM, Nuchtern JG. Epidemiology, pathogenesis, and pathology of neuroblastoma. UpToDate, Aug 19, 2016. UpToDate  
 5. Shohet JM, Nuchtern JG. Treatment and prognosis of neuroblastoma. UpToDate, last updated Jun 08, 2017. UpToDate  
 6. Mahoney NR, Liu GT, Menacker SJ, Wilson MC, Hogarty MD and Maris JM. Pediatric Horner syndrome: etiologies and roles of imaging and urine studies to detect neuroblastoma and other responsible mass lesions. Am J Ophthalmol 2006; 142: 651-9. PubMed  
 7. De Bernardi B, Balwierz W, Bejent J, et al. Epidural compression in neuroblastoma: Diagnostic and therapeutic aspects. Cancer Lett 2005; 228: 283-99. PubMed  
 8. Strother DR, Amid A, Yap J, Tagge E and London WB. Initial treatment of symptomatic spinal cord compression in low-risk neuroblastoma patients: observations from Children's Oncology Group study 9641. Pediatr Blood Cancer 2006; 47: 426. PubMed  
 9. Matthay KK, Blaes F, Hero B, et al. Opsoclonus myoclonus syndrome in neuroblastoma a report from a workshop on the dancing eyes syndrome at the advances in neuroblastoma meeting in Genoa, Italy, 2004. Cancer Lett 2005; 228: 275-82. PubMed  
 10. Cohn SL, Pearson AD, London WB et. al. The International Neuroblastoma Risk Group (INRG) classification system: an INRG Task Force report. J Clin Oncol 2009; 27: 289-97. PubMed  
 11. Pinto NR, Applebaum MA, Volchenboum SL et al. Advances in Risk Classification and Treatment Strategies for Neuroblastoma. J Clin Oncol 2015; 33: 3008-17. pmid:26304901 PubMed  
 12. Oue T, Inoue M, Yoneda A, et al. Profile of neuroblastoma detected by mass screening, resected after observation without treatment: results of the Wait and See pilot study. J Pediatr Surg 2005; 40: 359-63. PubMed  
 13. Berthold F, Boos J, Burdach S, et al. Myeloablative megatherapy with autologous stem-cell rescue versus oral maintenance chemotherapy as consolidation treatment in patients with high-risk neuroblastoma: a randomised controlled trial. Lancet Oncol 2005; 6: 649-58. PubMed  
 14. Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft. Årsrapport 2016. Oslo: Kreftregisteret, 2017 www.kreftregisteret.no  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim