Hopp til hovedinnhold

Lungebetennelse hos barn

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon i nedre luftveier oppstått utenfor sykehus.  Tidligere prematuritet, kronisk lungesykdom eller underliggende sykdom disponerer.
Forekomst:
Insidensen rapporteres å være 33-42 nye tilfeller per 10 000 barn mellom 0-5 år i Norge. Virus ofte agens hos barn mellom 3 måneder og 5 år.
Symptomer:
Ofte uspesifikke symptomer, redusert allmenntilstand, høy feber, slapphet, rask og stønnende pust, ev. hoste.
Funn:
Det kan være sparsomme funn ved auskultasjon, normal auskultasjon utelukker ikke tilstanden.
Diagnostikk:
Hvite med differensialtelling og CRP har begrenset nytte. Mikrobiologisk prøvetaking ved alvorlig sykt barn og behandlingskonsekvens. Rtg. thorax ved usikkerhet om diagnosen, dårlig behandlingsrespons, mistanke om komplikasjoner, innleggelse i sykehus.
Behandling:
Førstevalg ved behandling av alvorlig bakteriell pneumoni er penicillin i 7 dager.
 1. Barson WJ. Community-acquired pneumonia in children: Clinical features and diagnosis. UpToDate, last updated Jul 02, 2021. www.uptodate.com  
 2. British Thoracic Society Standards of Care Committee. British Thoracic Society guidelines for the management of community acquired pneumonia in children: update 2011. Thorax 2011; 68(7):682-3. PMID: 23291351 PubMed  
 3. Senstad AC, Surén P, Brauteset L et al. Community-acquired pneumonia (CAP) in children in Oslo, Norway. Acta Paediatr 2009; 98: 332-6. pmid:19006533 PubMed  
 4. Haq I, Battersby AC, McKean M. Community acquired pneumonia in children. BMJ 2017; 356: j686. pmid:28255071 PubMed  
 5. Vaksinasjonsveilederen. Pneumokokkvaksine - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 11.12.2017. www.fhi.no  
 6. Berg AS, Inchley CS, Aase A et al. Etiology of Pneumonia in a Pediatric Population with High Pneumococcal Vaccine Coverage: A Prospective Study. Pediatr Infect Dis 2016; 35: 69-75. pmid:26599568 PubMed  
 7. Norsk barnelegeforening. Pneumoni. Akuttveileder i pediatri, 3. utgave. Oslo: 2013-2015, siden besøkt 03.01.2019 www.helsebiblioteket.no  
 8. Shah SN, Bachur RG, Simel DL et al. Does This Child Have Pneumonia? The Rational Clinical Examination Systematic Review. JAMA 2017; 318: 462-71. pmid:28763554 PubMed  
 9. Pereda MA, Chavez MA, Hooper-Miele CC, et al. Lung Ultrasound for the Diagnosis of Pneumonia in Children: A Meta-analysis. Pediatrics. 2015 Apr;135(4):714-722. PMID: 25780071 PubMed  
 10. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
 11. Pernica JM, Harman S, Kam AJ et al. Short-Course Antimicrobial Therapy for Pediatric Community-Acquired Pneumonia: The SAFER Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr. 2021 May 1;175(5):475-482. PMID: 33683325 PubMed  
 12. Li Q, Zhou Q, Florez ID et al. Short-Course vs Long-Course Antibiotic Therapy for Children With Nonsevere Community-Acquired Pneumonia: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. 2022 Dec 1;176(12):1199-1207. PMID: 36374480 PubMed  
 13. Vestrheim DF, Løvoll Ø, Aaberge IS et. al. Effectiveness of a 2+1 dose schedule pneumococcal conjugate vaccination programme on invasive pneumococcal disease among children in Norway. Vaccine 2008; 26: 3277-3281. PubMed  
 14. Lodha R, Kabra SK, Pandey RM. Antibiotics for community‐acquired pneumonia in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD004874. DOI: 10.1002/14651858.CD004874.pub4. The Cochrane Library  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Henrik Døllner, førsteamanuensis, dr. med., spesialist i barnesykdommer, overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim