Hopp til hovedinnhold

Lungebetennelse hos barn

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Infeksjon i nedre luftveier oppstått utenfor sykehus.  Tidligere prematuritet, kronisk lungesykdom eller underliggende sykdom disponerer.
Forekomst:
Insidensen rapporteres å være 33-42 nye tilfeller per 10 000 barn mellom 0-5 år i Norge. Virus ofte agens hos barn mellom 3 måneder og 5 år.
Symptomer:
Ofte uspesifikke symptomer, redusert allmenntilstand, høy feber, slapphet, rask og stønnende pust, ev. hoste.
Funn:
Det kan være sparsomme funn ved auskultasjon, normal auskultasjon utelukker ikke tilstanden.
Diagnostikk:
Hvite med differensialtelling og CRP har begrenset nytte. Mikrobiologisk prøvetaking ved alvorlig sykt barn og behandlingskonsekvens. Rtg. thorax ved usikkerhet om diagnosen, dårlig behandlingsrespons, mistanke om komplikasjoner, innleggelse i sykehus.
Behandling:
Førstevalg ved behandling av alvorlig bakteriell pneumoni er penicillin i 7 dager.
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Henrik Døllner, førsteamanuensis, dr. med., spesialist i barnesykdommer, overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim