Hopp til hovedinnhold

Fekal inkontinens og enkoprese

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Enkoprese - avføring i upassende situasjoner etter 4 års alder. Soiling - små mengder avføring som medfører flekker i undertøyet
Forekomst:
1-4% etter 4 års alder. 1-2 % ved 7 års alder. 1,6% ved 10-11 års alder
Symptomer:
Varierende symptombilde. Kan domineres av hyppig, løs avføring eller obstipasjon
Funn:
Vanligvis normale kliniske funn, men se etter tegn på rifter rundt anus, sjekk om det er avføring i ampullen
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er vanligvis ikke påkrevd
Behandling:
Ofte vil enkel rådgivning/adferdsterapi være effektivt
 1. Sood MR. Functional fecal incontinence in infants and children: Definition, clinical manifestations, and evaluation. UpToDate, last updated Jun 09, 2020. UpToDate  
 2. Benninga MA, Faure C, Hyman PE, et al. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Neonate/Toddler. Gastroenterology 2016. PMID: 27144631. PubMed  
 3. Hyams JS, Di Lorenzo C, Saps M, et al. Functional Disorders: Children and Adolescents. Gastroenterology 2016. PMID: 27144632. PubMed  
 4. Bongers ME, Tabbers MM, Benninga MA. Functional nonretentive fecal incontinence in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2007; 44: 5-13. PubMed  
 5. Bongers ME, Tabbers MM, Benninga MA. Functional nonretentive fecal incontinence in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2007; 44: 5-13. PubMed  
 6. Stabel N, Klingenberg C. Enkoprese. Generell veileder i pediatri, sist revidert 2010. www.helsebiblioteket.no  
 7. Loening-Baucke V. Prevalence rates for constipation and faecal and urinary incontinence. Arch Dis Child 2007; 92: 486-9. PubMed  
 8. Brazzelli M, Griffiths PV, Cody JD, Tappin D. Behavioural and cognitive interventions with or without other treatments for the management of faecal incontinence in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD002240. DOI: 10.1002/14651858.CD002240.pub4. DOI  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, Spesialist i barnesykdommer, Overlege Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Stein E Høyer, avdelingsoverlege, barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim