Hopp til hovedinnhold

Forstoppelse hos barn

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kronisk forstoppelse defineres ved avføring to eller færre ganger per uke, kombinert med tørr og hard avføring, og smerter ved tømming. Årsaken ukjent og sammensatt. 
Forekomst:
Vanlig blant barn og kan forekomme hos mer enn 5%. Funksjonell obstipasjon utgjør mer enn 95%.  
Symptomer:
To eller færre tarmtømminger pr. uke, hard avføring, magesmerter, oftest smerter ved tømming, lekkasje forekommer. Kan føre til redusert appetitt som bedres etter avføring, magesmerter, ev. friskt blod etter rift. 
Funn:
Oppfylning i tarm kan noen ganger palperes, avføring i rektum uten at pasienten har avføringstrang, soiling
Diagnostikk:
Typiske symptomer. Oftest normal klinisk undersøkelse. Ev. utredning for å avklare somatisk forklaring. 
Behandling:
Består av etablering av gode toalettvaner, og medikamentell tømming og langvarig (minimum 3-6 mnd.) vedlikeholdsbehandling
 • Lindgren O. Veileder. Utredning og behandling av kronisk obstipasjon (KO),  irritabel tarmsyndrom (IBS) med obstipasjon og enkoprese hos barn og unge i
  primærhelsetjenesten. St. Olavs hospital, Trondheim. (se ref. liste) 
 1. Norsk barnelegeforening. Kronisk obstipasjon. Generell veileder i pediatri. Sist revidert 2017. Siden besøkt 03.09.2018. www.helsebiblioteket.no  
 2. Lindgren A. Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital. Veileder. Utredning og behandling av kroniskobstipasjon (KO), irritabel tarmsyndrom (IBS) med obstipasjonog enkoprese hos barn og unge i primærhelsetjenesten. Versjon 2. (12.05.22.) data.stolav.no  
 3. Informasjon til pasient, pårørende og lokal hjelpeapparat om kronisk forstoppelse og avføringsinkontinens hos barn og unge. St. Olavs hospital, Barne- og ungdomsklinikken, EQS. Siden besøkt 14.02.2023. data.stolav.no  
 4. Rajindrajith S, Devanarayana NM, Perera BJC, Benninga MA. Childhood constipation as an emerging public health problem. World J Gastroenterol. 2016 Aug 14; 22(30): 6864–6875. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 5. Borowitz SM, Cox DJ, Kovatchev B, et.al. Treatment of childhood constipation by primary care physicians: efficacy and predictors of outcome. Pediatrics 2005; 115: 873-7. Pediatrics  
 6. Biggs WS, Dery WH. Evaluation and treatment of constipation in infants and children. Am Fam Physician 2006; 73: 469-77. PubMed  
 7. Sullivan PB. Gastrointestinal disorders in children with neurodevelopmental disabilities. Dev Disabil Res Rev 2008; 14: 128-36. PubMed  
 8. Norsk barnelegeforening. Gjør kloke valg. Siden besøkt 26.02.2021. www.legeforeningen.no  
 9. National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE clinical guideline 99 Constipation in children and young people, last updated July 2017. www.nice.org.uk  
 10. Piccoli de Mello P, Eifer DA, Daniel de Mello E. Use of fibers in childhood constipation treatment: systematic review with meta-analysis. J Pediatr (Rio J). 2018 Sep-Oct;94(5):460-470. Epub 2018 Feb 21. PMID: 29474804. PubMed  
 11. Wallace C, Sinopoulou V, Gordon M, Akobeng AK, Llanos-Chea A, Hungria G, Febo-Rodriguez L, Fifi A, Fernandez Valdes L, Langshaw A, Saps M. Probiotics for treatment of chronic constipation in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2022, Issue 3. Art. No.: CD014257. DOI: 10.1002/14651858.CD014257.pub2. Accessed 19 April 2022. The Cochrane Library  
 12. Bongers ME, van Wijk MP, Reitsma JB, Benninga MA. Long term prognosis for childhood constipation: clinical outcomes en adulthood. Pediatrics 2010; 126: 156-62. Pediatrics  
 13. Attaluri A, Donahoe R, Valestin J, Brown J, Rao SS. Randomised clinical trial: dried plums (prunes) vs. psyllium for constipation. Aliment Pharmacol Ther 2011; 33: 822-8. PubMed  
 14. Irastorza I, Ibañez B, Delgado-Sanzonetti L, Maruri N, Vitoria JC. Cow's-milk-free diet as a therapeutic option in childhood chronic constipation. J Pediatr Gastroenterol 2010; : PMID: 20453672. PubMed  
 15. Gordon M, MacDonald JK, Parker CE, Akobeng AK, Thomas AG. Osmotic and stimulant laxatives for the management of childhood constipation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD009118. DOI: 10.1002/14651858.CD009118.pub3 DOI  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Martin Handeland, spesialist i barnesykdommer, medisinsk fagsjef, Barnesenteret, Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg