Hopp til hovedinnhold

Gastroøsofageal refluks hos barn

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Unormal tilbakestrømming av ventrikkelinnhold til spiserøret som skyldes umoden eller svekket nedre øsofageale sfinkter. Prematuritet og nevrologisk utviklingsforstyrrelse disponerer for tilstanden.
Forekomst:
Fysiologisk hos spedbarn. Symptomer forenlig med gastroøsofageal refluks er rapportert hos hele 61% av barn ved seks måneders alder, for deretter å avta raskt. Ved 12 måneders alder er 90-95% uten symptomer.
Symptomer:
Stadige brekninger, smerte i abdomen og epigastriet, spiseproblemer opp til 16 mnd. Eldre barn kan plages med oppkast eller mer typisk brystbrann.
Funn:
Lengdevekst og vekt kan påvirkes på grunn av spiseproblemer.
Diagnostikk:
24t pH-måling gullstandard for refluks. Gastroskopi nødvendig for påvisning av øsofagitt.
Behandling:
Hevet hodeleie. PPI eller H2-blokker. Kirurgi (fundoplikasjon) kan bli aktuelt.
 1. Knatten CK, Bjørnland K, Størdal K. Gastroøsofageal reflukssykdom. Generell veileder i pediatri. Norsk barnelegeforening. Revidert 2017. Siden besøkt 04.09.2018. www.helsebiblioteket.no  
 2. Rosen R. Gastroesophageal reflux in infants: more than just a pHenomenon. JAMA Pediatr. 2014 Jan;168(1):83-9. PubMed  
 3. Baird DC, Harker DJ, Karmes AS. Diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux in infants and children. Am Fam Physician. 2015 Oct 15;92(8):705-717.
 4. Tighe MP, Afzal NA, Bevan A, Beattie RM. Current pharmacological management of gastro-esophageal reflux in children: an evidence-based systematic review. Paediatr Drugs 2009; 11: 185-202. PubMed  
 5. Campanozzi A, Boccia G, Pensabene L, et al. Prevalence and natural history of gastroesophageal reflux: pediatric prospective survey. Pediatrics 2009; 123: 779-83. Pediatrics  
 6. Suwandhi E, Ton MN, Schwarz SM. Gastroesophageal reflux in infancy and childhood. Pediatr Ann 2006; 35: 259-66. PubMed  
 7. Chang AB, Lasserson TJ, Gaffney J, et.al. Gastro-oesophageal reflux treatment for prolonged non-specific cough in children and adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 1 The Cochrane Library  
 8. Lehwald N, Krausch M, Franke C, et. al. Sandifer Syndrome - A Multidisciplinary Diagnostic and Therapeutic Challenge. Eur J Pediatr Surg 2007; 17: 203-6. PubMed  
 9. Norsk barnelegeforening. Gjør kloke valg. Siden besøkt 26.02.2021. www.legeforeningen.no  
 10. Rosen R, van Vandenplas Y, Singendonk M, et al. Pediatric gastroesophageal reflux clinical practice guidelines: jointrecommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (NASPGHAN) and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN). Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 2018. DOI: 10.1097/MPG.0000000000001889. DOI  
 11. Chang AB, Oppenheimer JJ, Kahrilas PJ et al . Chronic Cough and Gastroesophageal Reflux in Children. Chest 2019; 156: 131-40. pmid:31002783 PubMed  
 12. Vandenplas Y, De Schepper J, Verheyden S, et al. A preliminary report on the efficacy of the "Multicare AR-Bed" in 3 weeks-3 month old infants regurgitation, associated symptoms and acid reflux. Arch Dis Child 2010; 95: 26-30. PubMed  
 13. Orenstein SR, McGowan JD. Efficacy of consservative therapy as taught in the primary care setting for symptoms suggesting infant gastroesophageal reflux. J Pediatr 2008; 152: 310-4. PubMed  
 14. van der Pol RJ, Smits MJ, van Wijk MP et. al. Efficacy of Proton-Pump Inhibitors in Children With Gastroesophageal Reflux Disease: A Systematic Review. Pediatrics 2011;127:925-35 . Pediatrics  
 15. Mitre E, Susi A, Kropp LE, et al. Association Between Use of Acid-Suppressive Medications and Antibiotics During Infancy and Allergic Diseases in Early Childhood. JAMA Pediatr. 2018 Jun 4;172(6):e180315. doi: 10.1001/jamapediatrics.2018.0315. Epub 2018 Jun 4. PMID: 29610864 PubMed  
 16. Tighe M, Afzal NA, Bevan A, et al. Pharmacological treatment of children with gastro-oesophageal reflux. Cochrane Database Syst Rev. 2014 4;11:CD008550. doi: 10.1002/14651858.CD008550.pub2. DOI  
 17. Statens Legemiddelverk (SLV). Nye anbefalinger ved bruk av metoklopramid. Juli 2013.
 18. Jancelewicz T, Lopez ME, Downard CD, et al. Surgical management of gastroesophageal reflux disease (GERD) in children: A systematic review. J Pediatr Surg 2017; 52: 1228-38. pmid:27823773 PubMed  
 19. Fyhn TJ1, Knatten CK, Edwin B et al. Randomized Controlled Trial of Laparoscopic and Open Nissen Fundoplication in Children. Ann Surg 2015; 261: 1061-7. pmid:26291953 PubMed  
 20. Zhang P, Tian J, Jing L, et al. Laparoscopic vs. open Nissen's fundoplication for gastro-oesophageal reflux disease in children: A meta-analysis. Int J Surg 2016; 34: 10-6. pmid:27554458 PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Stein E Høyer, avd. overlege, Barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø