Hopp til hovedinnhold

Pylorusstenose

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Hypertrofi av pylorus som gir redusert passasje av ventrikkelinnhold til duodenum. Årsaken er ukjent, men det er observert familiær forekomst. Økt forekomst ved bruk av makrolider de første leveukene.
Forekomst:
Prevalens varierer mellom <1 til 4 per 1000 levendefødte hvite.
Symptomer:
Typisk 3-6 uker gammelt barn med økende tendens til brekninger og som virker sultent umiddelbart etter brekningen.
Funn:
Man kan observere ventrikkelperistaltikk og palpere pylorus som en "oliven" i øvre høyre kvadrant.
Diagnostikk:
Ultralyd er førstevalg for å diagnostisere tilstanden.
Behandling:
Kirurgi i form av myotomi.
 1. Subramaniam S. Pediatric pyloric stenosis. Medscape, last updated Oct 24, 2017.
 2. Søreide K. Pylorusstenose hos spedbarn. Tidsskr Nor Laegeforen. 2018;138(7):10.4045/tidsskr.18.0242. Published 2018 Apr 17. PMID: 29663752 PubMed  
 3. Sommerfield T, Chalmers J, Youngson G, et al. The changing epidemiology of infantile hypertrophic pyloric stenosis in Scotland. Arch Dis Child 2008; 93: 1007-11. PubMed  
 4. Lund M, Pasternak B, Davidsen RB, et al. Use of macrolides in mother and schild and risk of infantile hypertrophic pyloric stenosis: nationwide cohort study. BMJ 2014; 348: g1908 BMJ (DOI)  
 5. Mørk K, Skar H, Schistad O, Næss PA. Kirurgisk behandling av pylorusstenose. Tidsskr Nor Legeforen 2018. doi:10.4045/tidsskr.17.0619 DOI  
 6. Krogh C, Fischer TK, Skotte L, et al. Familial aggregation and heritability of pyloric stenosis. JAMA 2010; 303: 2393-9. PubMed  
 7. Feenstra B, Geller F, Carstensen L, et al. Plasma lipids, genetic variants near APOA1, and the risk of infantile hypertrophic pyloric stenosis. JAMA 2013; 310: 714-21. pmid:23989729 PubMed  
 8. Krogh C, Biggar RJ, Fischer TK, et al. Bottle-feeding and the Risk of Pyloric Stenosis. Pediatrics 2012. pmid:22945411 PubMed  
 9. Eberly MD, Eide MB, Thompson JL, Nylund CMl. Azithromycin in early infancy and pyloric stenosis. Pediatrics 2015; 135:483. DOI: 10.1542/peds.2014-2026 DOI  
 10. St Peter SD, Holcomb GW 3rd, Calkins CM, et al. Open versus laparoscopic pyloromyotomy for pyloric stenosis: A prospective, randomized trial. Ann Surg 2006; 244: 363-70. PubMed  
 11. Hall NJ, Pacilli M, Eaton S, et al. Recovery after open versus laparoscopic pyloromyotomi for pyloric stenosis: a double blind multicentre randomised controlled trial. Lancet 2009; 373: 390-98. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Redaksjonsmedarbeider NHI/ overlege Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital