Hopp til hovedinnhold

Spedbarnskolikk

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Spedbarnsgråt i perioder flere dager i uken i flere uker, hos ellers friske barn med normal vektøkning - før 3 måneders alder
Forekomst:
Hyppig tilstand, angis å ramme 5-25% av alle barn
Symptomer:
Typisk er langvarige skriketokter, ofte på samme tid hver dag, gjentatt mange eller alle dager i uken, og vedvarende uke etter uke
Funn:
Ved undersøkelse finnes ingen tegn til sykdom, og veksten følger normale kurver
Diagnostikk:
Det er vanligvis ikke nødvendig med supplerende prøver eller tester for å stille diagnosen
Behandling:
Informasjon om at dette er ufarlig og går over av seg selv kan være tilstrekkelig behandling. Ved sterk allergimistanke kan fjerning av protein fra melken forsøkes. Det benyttes en rekke ulike behandlingsmetoder, effektene er i beste fall beskjedne, men probiotika (L-reuteri) virker lovende
 1. Johnson JD, Cocker K, Chang E. Infantile colic: recognition and treatment. Am Fam Physician. 2015 Oct 1;92(7):577-582.
 2. Mevold K, Størdal K. Kolikk hos spedbarn. Generell veileder i pediatri, 2018. www.helsebiblioteket.no  
 3. Wolke D, Bilgin A, Samara M. Systematic Review and Meta-Analysis: Fussing and Crying Durations and Prevalence of Colic in Infants. J Pediatr 2017; 185: 55. pmid:28385295 PubMed  
 4. Turner TL, Palamountain S. Infantile colic: Clinical features and diagnosis. UpToDate, last updated Nov 20, 2018. UpToDate  
 5. Turner TL, Palamountain S. Infantile colic: Management and outcome. UpToDate, last updated Nov 18, 2021. UpToDate  
 6. Howard CR, Lanphear N, Lanphear BP, et al. Parental responses to infant crying and colic: the effect on breastfeeding duration. Breastfeed Med 2006; 1: 146-55. pmid:17661591 PubMed  
 7. Management of infantile colic. Drug Ther Bull 2013; 51: 6-9. pmid:23303505 PubMed  
 8. Iacovou M, Ralston RA, Muir J, et al. Dietary management of infantile colic: a systematic review. Matern Child Health J. 2012;16(6):1319–1331.
 9. Westergren T, Havnen GC. Fennikelte bør ikke gis til spedbarn med kolikk. RELIS 30.01.2017. relis.no  
 10. Bianco MI, Lúquez C, de Jong LI, Fernández RA. Presence of Clostridium botulinum spores in Matricaria chamomilla (chamomile) and its relationship with infant botulism. Int J Food Microbiol 2008 Feb 10; 121(3): 357-60. pmid:18068252 PubMed  
 11. Sung V, Collett S, de Gooyer T, et al. Probiotics to prevent or treat excessive infant crying: systematic review and meta-analysis. JAMA Pediatr. 2013;167(12):1150–1157.
 12. Urban′ska M, Szajewska H. The efficacy of Lactobacillus reuteri DSM 17938 in infants and children: a review of the current evidence. Eur J Pediatr. 2014;173(10):1327–1337.
 13. Anabrees J, Indrio F, Paes B, et al. Probiotics for infantile colic: a systematic review. BMC Pediatr. 2013;13:186.
 14. Sung V, D`Amico F, Cabana MD, et al. Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis. Pediatrics. 2018. PMID: 29279326 PubMed  
 15. Sung V, Hiscock H, Tang MLK, et al. Treating infant colic with the probiotic Lactobacillus reuteri: double blind, placebo controlled randomised trial. BMJ 2014; 348: g2107. BMJ (DOI)  
 16. Ong TG, Gordon M, Banks SS, Thomas MR, Akobeng AK. Probiotics to prevent infantile colic. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Mar 13;3(3):CD012473. PMID: 30865287 PubMed  
 17. Mattilsynet. Probiotika til barn under ett år. Mattilsynet - siste endret 28.11.2017. Siden lest 09.02.2018 www.mattilsynet.no  
 18. Gieruszczak-Białek D, Konarska Z, Skórka A, et al. No Effect of Proton Pump Inhibitors on Crying and Irritability in Infants: Systematic Review of Randomized Controlled Trials. J Pediatr 2014. doi:10.1016/j.jpeds.2014.11.030 DOI  
 19. Dobson D, Lucassen PLBJ, Miller JJ, Vlieger AM, Prescott P, Lewith G. Manipulative therapies for infantile colic. Cochrane Database of Syst Rev 2012, Issue 12. Art. No.: CD004796. DOI: 10.1002/14651858.CD004796.pub2. DOI  
 20. Holger Skjeie. Acupuncture treatments for infantile colic. Avhandling for ph.d. Det medisinske fakultet. Universitetet i Oslo. Oslo 2018 www.med.uio.no  
 21. Skjeie H, Skonnord T, Brekke M, et al. Acupuncture treatments for infantile colic: a systematic review and individual patient data meta-analysis of blinding test validated randomised controlled trials. Scand J Prim Health Care 2018; 36: 56-69. pmid:29338487 PubMed  
 22. Landgren K, Kvorning N, Hallstrøm I. Feeding, stooling and sleeping patterns in infants with colic - a randomized controlled trial of minimal acupuncture. BMC Complement Altern Med 2011; 11: 93. PubMed  
 23. Landgren K, Hallström I. Effect of minimal acupuncture for infantile colic: a multicentre, three-armed, single-blind, randomised controlled trial (ACU-COL). Acupunct Med 2017. pmid:28093383 PubMed  
 24. Harb T, Matsuyama M, David M, Hill RJ. Infant Colic-What works: A Systematic Review of Interventions for Breast-fed Infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2016; 62: 668-86. pmid:26655941 PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Stein E Høyer, overlege, barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø