Hopp til hovedinnhold

Atrieseptumdefekt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Medfødt åpning i septum mellom høyre og venstre atrium - ASD
Forekomst:
Forekomsten er ca 0,5-2 per 1000 levendefødte. Isolert ASD utgjør ca 7-10% alle medfødte hjertefeil
Symptomer:
De fleste små ASD er asymptomatiske. Barn med svære defekter kan ha redusert fysisk kapasitet og utvikle tegn til hjertesvikt i 1-2 års alder
Funn:
Klinisk finnes bilyd og ved uttalt defekt forligger tegn på hjertesvikt
Diagnostikk:
Ekkokardiografi med Doppler stiller diagnosen
Behandling:
De fleste ASD, særlig ostium secundumdefekter, behøver ingen behandling. Ved større defekter gjøres kateterbehandling eller kirurgi
  1. Stein K, Leirgul E. Atrie septum defekt (ASD). Generell veileder i pediatri. 2017. www.helsebiblioteket.no  
  2. Baumgatner H, Bonhoeffer P, De Groot NM, et al. ESC Guidelines for the management of grown-up congenital heart disease (new version 2010). Eur Heart J 2010. pmid:20801927 PubMed  
  3. Mojadidi MK, Winoker JS, Roberts SC, et al. Two‐dimensional echocardiography using second harmonic imaging for the diagnosis of intracardiac right‐to‐left shunt: a meta‐analysis of prospective studies. International Journal of Cardiovascular Imaging.2014; 30: 911‐923
  4. Humenberger M, Rosenhek R, Gabriel H, et al. Benefit of atrial septal defect closure in adults: impact of age. Eur Heart J 2011; 32: 553-60. doi: 10.1093/eurheartj/ehq352 DOI  
  5. Vecht JA, Saso S, Rao C, et al. Atrial septal defect closure is associated with a reduced prevalence of atrial tachyarrhythmia in the short to medium term: a systematic review and meta-analysis. Heart 2010; 96: 1789-97. pmid:20965992 PubMed  
  6. Butera G, Biondi-Zoccai G, Sangiorgi G, et al. Percutaneous versus surgical closure of secundum atrial septal defects: a systematic review and meta-analysis of currently available clinical evidence. EuroIntervention. 2011;7:377-385. PMID: 21729841 PubMed  
  7. Masura J, Gavora P, Podnar T. Long-term outcome of transcatheter secundum-type atrial septal defect closure using Amplatzer septal occluders. J Am Coll Cardiol 2005; 45: 505-7. PubMed  
  8. Loomba RS, Chandrasekar S, Sanan P, et al. Association of atrial tachyarrhythmias with atrial septal defect, Ebstein's anomaly and Fontan patients. Expert Rev Cardiovasc Ther 2011; 9: 887-93. pmid:21809970 PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørnar Grenne, PhD, konst. overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim